OČR od septembra: Kto má nárok a za akých podmienok?

Pre rodičov školákov a škôlkárov platia rôzne pravidlá. Dôvodom je zákon.

V súvislosti s príchodom nového školského roka rodičov zaujíma, či a za akých podmienok majú nárok na dávku ošetrovné (OČR). Aktuálna epidemiologická situácia zatiaľ nespôsobila celoplošné zatváranie školských a predškolských zariadení. Môžu však rodičia nechať svoju ratolesť doma z vlastného rozhodnutia (bez potvrdenia lekára), ak majú obavy, že sa ich dieťa v škôlke alebo v škole nakazí?

Školopovinné dieťa rodič nemôže nechať svojvoľne doma.

Zákonný zástupca by takýmto konaním porušil školský zákon. „Režim prerušenia vyučovania v triedach škôl, t. j. uzatvorenia týchto častí škôl, od 1. 9. 2020 nanovo upraví pripravované rozhodnutie ministra školstva,“ informuje Sociálna poisťovňa. Nárok na pandemické OČR tak budú mať iba osoby, ktoré sa starajú o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých trieda bola uzatvorená riaditeľom školy v súlade s pripravovaným rozhodnutím ministra školstva. „Ak však rodič dieťaťa bude ošetrovať choré dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil potrebu ošetrovania, aj od 1.9.2020 bude mať nárok na pandemické OČR,“ pripomína SP.

Rodičia skôlkárov môžu poberať OČR aj na zdravé dieťa.

Situácia je v tomto prípade iná, pretože dochádzka do predškolského zariadenia zatiaľ nie je na Slovensku zo zákona povinná. Na túto skupinu deti sa tak budú až do prípadnej zmeny zákona o sociálnom poistení uplatňovať rovnaké postupy ako doteraz. To znamená, že nárok na pandemické OČR budú mať rodičia, ktorých deti nebudú chodiť do triedy v škôlke, ktorá bola uzatvorená a zároveň aj osoby, ktorých dieťa nenavštevuje materskú školu pre obavu z nákazy novým koronavírusom.

Rovnaký postup sa vzťahuje aj na blízkych príbuzných, ktorým je zdravotná starostlivosť poskytovaná v zariadeniach sociálnych služieb. Nárok na OČR budú mať oprávnené osoby aj prípade, ak sa rozhodnú príbuzného do zariadenia z obavy pred nákazou nedať.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password