Ocenenie Biele srdce 2021

Štrnásty ročník slávnostného odovzdávania prestížneho ocenenia BIELE SRDCE 2021 na celonárodnej úrovni sa uskutoční v piatok 24. septembra 2021 v hoteli Senec v Senci. Záštitu nad týmto podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá osobne nositeľov tohto ocenenia príjme v prezidentskom paláci.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) udelí mimoriadne ocenenie Biele srdce In memoriam PhDr. Margite Kosturíkovej za významný prínos v ošetrovateľstve. Komora počas slávnostnéhovečera Biele srdce ocení ďalších dvadsaťosem sestier v kategóriách Sestra a pôrodná asistentka v praxi, Sestra a pôrodná asistentka – manažérka, Sestra a pôrodná asistentka – pedagóg.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si aj v tomto pandemickom období chce pripomenúť dôležitosť a nezastupiteľné  miesto sestier a pôrodných  asistentiek v systéme zdravotnej  starostlivosti.  

Od  roku 2020 sa v médiách po celom svete objavovali obrázky a zábery sestier v ochranných oblekoch s unavenými výrazmi tváre, často s ranami od masiek a respirátorov. Počas pandémie aj sestry na Slovensku  pracovali dlhé hodiny v extrémnom fyzickom i psychickom vypätí. Ich pracovné nasadenie a osobné obete však v mnohých prípadoch zostali nedocenené.

Aj napriek rešpektu a obavám z príchodu tretej vlny sa Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek rozhodla zorganizovať každoročné slávnostné podujatie odovzdávania ocenenia BIELE SRDCE.

„Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta,“ vysvetľuje Iveta Lazorová, prezidentka SKSaPA. Cez laureátov ocenenia Biele srdce 2021 a ich životné príbehy budeme oslavovať, spomínať a hovoriť o tom, kto sú sestry a pôrodné asistentky, aké je ich miesto a postavenie pri udržiavaní a prinavracaní zdravia.

SK SaPA nezabúda ani na tie sestry a pôrodné asistentky, ktoré sa pri výkone povolania nakazili koronavírusom a tejto zákernej chorobe podľahli, preto sa komora rozhodla udeliť nové, výnimočné ocenenie „Cenu Johanny Bórik-Hrebendovej“ a zároveň prerozdeliť finančné prostriedky zo zbierky pozostalým rodinám. Cena Johanny Bórik-Hrebendovej bude udelená siedmim sestrám a dvom pôrodným asistentkám, za ich obetu a výnimočný počin pri záchrane životov pacientov počaspandémie.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password