NSK chce zrekonštruovať Dobóovský kaštieľ  

Nitriansky samosprávny kraj pripravuje obnovu Dobóovského kaštieľa, ktorý je súčasťou Tekovského múzea v Leviciach.

Kraj chce na jeho rekonštrukciu čerpať financie z Programu Slovensko. Nitriansky samosprávny kraj pripravuje obnovu historickej pamiatky už dlhšiu dobu. Ako uviedol úrad, ešte v roku 2022 bol vypracovaný statický posudok, projektová dokumentácia sanácie vlhkosti, historický, archeologický i reštaurátorský výskum i projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.

Celkové náklady na projektovú fázu rekonštrukcie presiahli sumu 163.000 eur.

Súčasťou obnovy kaštieľa má byť rekonštrukcia interiéru a exteriéru pamiatky, statické zabezpečenie i sanácia havarijného stavu strechy. Plánované je aj vybudovanie otvorených depozitárov, stálej expozície umeleckých zbierok múzea, náznakových rekonštrukcií historického nábytku, konzervátorských dielní a spoločenských zariadení a tiež revitalizácia podzemnej časti. „Súčasťou projektu je tiež výmena inžinierskych sietí, oprava sociálneho zariadenia, debarierizácia priestoru vstupu do objektu a expozícií i vytvorenie priestorov na edukačné účely,“ doplnil Úrad NSK.

Zdroj foto: levice.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password