Nosnou témou festivalu kresťanského divadla bol návrat ku koreňom

Súčasťou festivalu bolo okrem divadelných predstavení aj viacero sprievodných podujatí a liturgických slávení.

V dňoch 17. – 24. júla sa v Močenku uskutočnil jubilejný 30. ročník už tradičného celonárodného festivalu kresťanského divadla pod názvom Gorazdov Močenok 2022.

Festival sa konal na tému návratu ku koreňom pod názvom ,,Pravé korene sú tými, ktoré nás zakotvujú vo svojich počiatkoch, ale aj tými ktoré nám dovoľujú rásť do výšky.“

„Súťažnej časti festivalu sa zúčastnilo 7 divadelných súborov. Súčasťou programu boli aj rozborové semináre pod dohľadom odbornej poroty, večer venovaný spomienkam na korene festivalu, ale aj slávnostný galakoncert. Nechýbali však ani každodenné sv. omše, duchovné stavovské prednášky, tvorivé dielne, pešia púť do Nitry, či tematické výstavy známok, či fotografií,“ informoval Biskupský úrad v Nitre.

Festival Gorazdov Močenok už 30 rokov prináša silné témy, posolstvá a krásu vyjadrenú v umení, ktoré sú pre spoločnosť mimoriadne dôležitým nástrojom na kladenie si dôležitých spoločenských, medziľudských, ale aj životných otázok.

Aj jubilejný 30. ročník tohto podujatia tak splnil svoju úlohu a priniesol jeho účastníkom hlboké umelecké a duchovné zážitky v záujme rozvoja kresťanského divadla a prehĺbenia úcty k osobnosti sv. Gorazda.

foto: Biskupstvo Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password