Ponitrianske múzeum v rámci Noci múzeí a galérií ponúkne aj projekciu fotografií starej Nitry

Noc múzeí a galérií sa blíži, svoj program predstavuje aj Ponitrianske múzeum. Jednodňové podujatie tu bude prebiehať v sobotu 14. mája od 13. do 21. hodiny.

Ponitrianske múzeum (foto: nh)

O 15., 17. a 19. hodine budú umožnené vstupy na výstavu Archeologický výskum a obnova Oponického hradu.

„Komentované prehliadky k výstave budú organizované v spolupráci s Katedrou archeológie UKF v Nitre,“ informuje Ponitrianske múzeum, ktoré myslí aj na nových obyvateľov prichádzajúcich z Ukrajiny. Od 15.00 h bude výstava sprevádzaná aj v ukrajinskom jazyku.

Návtevníci si budú môcť pozrieť aj výstavu obrazov Malé radosti od českého maliara Valentina Horbu, interaktívnu výstavu pre detského diváka Expedícia Pravek, zoologickú výstavu Život v poľných a vodných biotopoch, archeologickú výstavu Nitriansko v zrkadle vekov a expozíciu Skvosty dávnovekého Slovenska.

V rámci sprievodných aktívit múzeum plánuje ponúknuť napríklad čitáreň a projekciu fotografií starej Nitry.

O 14. 16. a 18. hodine sa na prednáške Šaty robia človeka dozviete niečo viac o dejinách odievania. Aktivita Nezvyčajná zoológia poskytne živé znázornenie mikrosveta. Sprievodné aktivity ponúknu aj ukážky práce reštaurátora.

História Nitry a nitrianskeho regiónu bude predstavená v čitárni prostredníctvom starých vzácnych tlačí, regionálnyh publikácií a periodík, ale aj formou projekcie fotografií starej Nitry.

V tom istom čase bude verejnosti otvorená aj vysunutá expozícia múzea – Dom ľudového bývania a architektúry v Šali. Pobočka v Zlatých Moravciach program múzejnej noci pripravuje na piatok 13. mája od 9. do 24. hodiny.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password