Ponitrianske múzeum predstaví nové poznatky o stavebno-historickom vývoji Oponického hradu a jeho obnove

Prezentovať sa budú výsledky archeologického výskumu, ktorý uskutočnila Katedra archeológie Filozofickej fakulty (FF) Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.

foto: archív TV Nitrička

Výstava sa bude konať v Ponitrianskom múzeu a bude prezentovať poznatky z rokov 2015 až 2020 a pre verejnosť bude sprístupnená od 30. marca do 5. júla 2022. Prostredníctvom artefaktov, obrazových a textových propagačných materiálov či vizuálnych projekcií, priblíži výstava bežný život na Oponickom hrade.

Súčasťou bude aj cyklus prednášok o archeologickom výskume, ktorý prebiehal v rokoch 2015 – 2020.

Pre deti a mládež sú pripravené aj aktivity, ktoré sú rozdelené podľa vekových kategórií. Výstavu Archeologický výskum a obnova Oponického hradu pripravila Katedra archeológie FF UKF v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre a s občianskym združením Apponiana.

Televízia Nitrička

Forgot Password