Nitriansky biskup Judák slávnostne požehnal hromničné sviece

Biskup Nitrianskej diecézy na Sviatok obetovania Pána, teda Hromníc, celebroval na Klokočine svätú omšu.

Traduje sa, že na 2. februára sa stretáva zimná sila s jarnou. Polovica zimy je za nami a v tento čas sa slávia Hromnice alebo Sviatok Obetovania Pána. Kresťania si v tento deň pripomínajú čas, kedy Jozef s Máriou priniesli malého Ježiša do chrámu, aby ho zasvätili Bohu. Nitriansky biskup Viliam Judák pri tejto príležitosti celebroval svätú omšu bez účasti verejnosti.

Biskup v úvode slávnosti, ktorá sa konala v Kostole sv. Gorazda na Klokočine, požehnal aj hromničné sviece.

Sviatok ľudovo nazývaný Hromnice sa podľa tradícií spája s požehnaním hromničnej sviece, ktorá symbolizuje ochranu pred živelnými pohromami, búrkami, hromami a inými nebezpčenstvami. Biskup „vo svojej homílii uvažoval nad sviatkom Obetovania Pána a jeho významom, či symbolikou svetla sviece, a v kontexte s tým zdôraznil obetu a obetavosť pre iných. Upriamil pozornosť veriacich na význam zasvätého života,“ uvádza nitrianske biskupstvo.

Požehnané hromničné sviece pre verejnosť ponúka Piaristický kostol sv. Ladislava v Nitre

Hromnice sú totiž aj Dňom zasväteného života, kedy si Bohu zasvätené osoby – rehoľníci a rehoľníčky – pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu.

V tento deň si pred miestnym biskupom symbolicky obnovujú svoje rehoľné sľuby. „Keďže sa nemohol stretnúť s rehoľníkmi a rehoľníčkami pôsobiacimi na území Nitrianskej diecézy vzhľadom na protipandemické opatrenia ako bolo pôvodne plánované, popri liste, ktorý im napísal, túto sv. omšu obetoval zvlášť za nich z úcty a vďaky za všetko, čo robia na území diecézy,“ uvádza Nitrianske biskupstvo.

„Sviatok Hromníc zaviedol pápež Gelasius v roku 494 n. l., aby nahradil sviečkový pochod počas Luperkálií – obdobia, ktoré v starovekom Ríme predchádzalo sviatku Hromníc. Začínalo v druhej polovici januára a vrcholilo začiatkom februára. Zvyky a rituály počas Luperkálií mali viesť k čistote duše, ktorá sa nazývala Februatio. Vtedajší posledný mesiac v roku – február – sa pomenoval podľa tejto čistoty, ktorá bola jeho hlavnou náplňou,“ uvádza portál Sloenské zvyky a tradície.

Televízia Nitrička

Forgot Password