Nitriansku letnú univerzitu ukončili promócie

Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita už niekoľko rokov pripravujú pre deti z Nitry a okolia program, počas ktorého si deti vyskúšajú štúdium na univerzite. Súčasťou programu boli aj promócie.

Malí študenti Nitrianskej letnej univerzity ukončili dvojtýždňový vzdelávací program riadnou promóciou. Dvanásty ročník letnej univerzity pre účastníkov od 8 do 12 rokov priniesol deťom množstvo poznatkov, vedomostí a zábavy.

Počas dvoch týždňov študovali napríklad v odboroch mladý redaktor, mladý umelec, mladý vodič, mladý informatik či mladý botanik.

Pestrú ponuku aktivít a informácií deťom pripravili obe nitrianskej univerzity v spolupráci s mestom Nitra. Účastníci si vyskúšali nielen štúdium na univerzite, ale aj slávnostné podujatia patriace k univerzitnému životu. Na imatrikuláciách i promóciách boli prítomní predstavitelia mesta aj univerzít.

Záujem o štúdium na Nitrianskej letnej univerzite potvrdzujú slová prorektora SPU Milana Šimka. „Počas dvoch týždňov sa môžu učiť cudzie jazyky, v rámci kurzu mladý vodič si môžu vyskúšať jazdu na traktore, na motorke, naučia sa čo-to o ľudskom tele, o včelách, o mede či napiecť chlebík,“ povedal Milan Šimko. Spokojnosť s programom letnej univerzity vyjadrujú aj rodičia zúčastnených detí. „Prvýkrát sme to absolvovali, ale som veľmi rada, že som sa dostala k tejto možnosti a myslím si, že pre deti to bol veľký zážitok,“ vyjadrila sa jedna z mamičiek. „Veľmi sa mi páčilo. Naučila som sa niečo o hmyze, o geografii a naučili sme sa aj spoznávať rastliny,“ povedala jedna z mladých absolventiek.

Práca s deťmi je náročná preto pedagógom z jednotlivých katedier pomáhali študenti denného štúdia.

Sami tak vyskúšali aká je úloha učiteľa v živote študenta. „Niekedy je práca s deťmi náročnejšia ako so samotnými študentmi, pretože udržať pozornosť detského študenta je oveľa náročnejšie,“ hovorí prorektorka UKF Jana Duchovičová.

Nitriansku letnú univerzitu ukončila slávnostná promócia, na ktorej sa zúčastnili aj najbližšie rodiny detských študentov. Absolventi okrem zážitkov získali tiež certifikát s titulom Academius Nitriensis Junior.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password