Nitrianske povesti: Svätý Emerám

Bazilika sv. Emeráma v Nitre bola pomenovaná podľa mučeníka z Francúzska, ktorý si vytrpel peklo.

V predchádzajúcom článku sme zašli na vrch Drážovského kopca, kde sa podľa legiend zjavovala Panna Mária, viac sa dočítate tu. Dnes opätovne zostaneme pri kresťanskej viere, ktorá rozpráva príbeh o jednom zo svojich biskupov. Svätý Emmeramus alebo aj svätý Emerám bol misijný mních, ktorý šíril kresťanstvo zrejme v 8. storočí nášho letopočtu.

„Svoje putovanie však predčasne ukončil v bavorskom Regensburgu. Na žiadosť miestneho vojvodu sa usadil v meste ležiacom pri Hornom toku Dunaja a čoskoro sa stal biskupom,“ uvádzajú staré pramene mesta Nitry.

Zdalo by sa, že biskupa Emeráma čaká pokojný život na území pohanských, avarských kmeňov, osud mu však skrížila vojvodova dcére Ota. Tá mala svätého muža označiť za otca svojho nemanželského dieťaťa, aby tak odpútala pozornosť od skutočného otca svojho potomka, ktorého veľmi milovala. „Horkokrvný Otin brat vysadol na koňa a vydal sa za biskupom, ktorý bol práve na ceste do Ríma. Dostihol ho a po posmešnom oslovení „biskup a švagor náš“ začal s účtovaním,“ uvádzajú historické zdroje mesta Nitry. Posvätnosť biskupského úradu nebola Emerámovi nijako platná, vojvoda priviazal nešťastného muža o rebrík v neďalekej stodole, kde ho postupne pripravil o oči, ruky, nohy a aj o jazyk. Pokiaľ biskup vládal, odriekaval a spieval oslavné žalmy a piesne oslavujúce kresťanského milosrdného Boha.

„Po Emerámovej smrti sa začali diať zázračné veci. Odťaté biskupove nohy sa samé od seba zdvihli a bez cudzej pomoci odpochodovali do nebies, čo bol dostačujúci dôvod na to, aby Emeráma vyhlásili za svätého,“ vysvetľuje mesto Nitra.

Zdroj: Pixabay

Dnes je po tomto svätom mučeníkovi pomenovaná nitrianska bazilika sídliaca v dominantne mesta – na hrade. Tomu patrí prvenstvo v rôznych smeroch. Okrem najstaršieho diecézneho chrámu na našom území sa hradný komplex pokladá za najväčší hradný komplex na Slovensku. „Nitriansky hrad mal rozlohu osem a pol hektára, ale v skutočnosti siahal až po dnešný Župný dom. Obkolesoval celý hradný kopec,“ vysvetľuje Diecézne múzeum v Nitre.

Viac sa dozviete v reportáži TV Nitrička, tu.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password