Nitrianske povesti: Svätopluk a jeho odkaz

Veľkomoravské knieža, neskôr kráľ sídliaci na Nitrianskom hrade, mal pred smrťou jedno jediné prianie.

O tom, kto bol Svätoplukovou manželkou, sa vedú vášnivé debaty. Niekde uvádzajú Svätožizňu, inde Gizelu, ďalší sa prikláňajú k Adelaide alebo Ľudmile. Nech už to bolo akokoľvek, ľuďom utkvela v pamäti povesť, ktorej dej sa odohráva v posledných dňoch života legendárneho vodcu Slovákov a týka sa jeho potomkov, hoc nevieme, kto presne bola ich mať. Traduje sa, že keď už ležal staručký kráľ na lôžku a smrť mal usadenú na jazyku, poslal po svojich troch synov. Tí boli síce pohádaní, no napriek tomu navštívili milovaného otca. Kráľ vedel, prečo sa jeho deti nerozprávajú a vedú medzi sebou boje. Ako to už býva zvykom, za všetko mohla moc. Každý, či už Mojmír, Svätopluk ml. alebo Predslav, chcel vládnuť korune.

Zdroj: Pixabay

Tradíciou bolo, že na trón môže usadnúť najstarší mužský potomok. Mladosť a ambície však nepočúvajú staré obyčaje a majú vlastné pravidlá. Načo by sa malo prihliadať na staré tradície, keď nastáva nová doba? Zrejme to a mnoho iného blúdilo v mysliach princov Veľkej Moravy. Svätopluk sa dlho trápil nad tým, ako by mohol zmeniť názor svojich milovaných synov, až mu napadlo demonštrovať silu vernosti a svornosti pomocou jednoduchého príkladu, ktorý by mladé kniežatá videli na vlastné oči. Keď sa následníci združili okolo otcovej postele, prihovoril sa im:

„Deti moje,“ hovoril Svätopluk slávnostným hlasom, keď si synovia stali pred ním pyšne ako tri jedle, „svieca môjho života dohára. Zanedlho poputujem pred trón Najvyššieho. Ale prv, než by som vás opustil, čujte moje otcovské ponaučenie a vštepte si ho do sŕdc.“ Uvádzajú historické pramene mesta Nitry.

Socha kráľa Svätopluka

Potom sa kráľ nahol z postele a do trasúcich rúk vzal tri prúty. Každému dedičovi jeden podal a prikázal, nech ho zlomí. Synovia tak urobili, zlomiť jeden prút o koleno bolo pre nich ľahké. Ďalšia úloha bola zlomiť zviazaný zväzok prútov, čo už princom išlo ťažko, ani jeden zväzok neprelomil. Synovia sa prizerali otcovmu počínaniu a v očiach sa im zrkadlil údiv

„Učte sa na tomto príklade, deti moje. Lebo tak, ako ste nevládali polámať prúty vo zväzku ani vtedy, keď ste napäli všetky svoje mladé sily, nepremôže vás nepriateľ, keď budete spolu držať. Toto vám odkazuje váš otec! Buďte svorní, milujte sa vospolok a potom nebude moci, ktorá by vás premohla,“ vyhlásil mocný kráľ podľa historických zdrojov.

Neskúsenosť a mladícka nerozvážnosť však vyhrala nad šedinami a po Svätoplukovej smrti v roku 894 si jeho synovia ríšu predsa len rozdelili, to sa jej stalo osudným. V roku 906 nastal koniec kniežatstvu a Veľkomoravskému panstvu.

Odkaz na tento príbeh môžeme nájsť aj na nitrianskej Pešej zóne, kde: „Kovové podpery pri kamenných stĺpoch predstavujú tri Svätoplukove prúty, ktoré sú na jednom konci pevne zviazané, ale na druhom sa už začínajú rozpletať,“ dodáva mesto Nitra.

Vedeli ste o nich aj vy?

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password