Nitrianske povesti: Pomoc pre kráľa Bela IV.

Stará povesť hovorí o tom, prečo dostala Nitra privilégiá slobodného kráľovského mesta.

V knihe Historky spod Nitrianskeho hradu sa píše príbeh z 13. storočia, kedy vládol kráľ Belo IV. Uhorsko vtedy zažívalo ťažké časy. Kráľ nastúpil na trón a zistil, že jeho otec si kúpil vernosť šľachty udelením veľkého množstva pozemkov. Preto sa rozhodol mnohé darovacie alebo kúpne listiny zrušiť, čo, samozrejme, vyvolalo nevôľu veľmožov.

Jeho rozhodnutie sa mu krátko na to vypomstilo. K jeho krajine sa totiž hrnula armáda Tatárov. Tí na svojich menších, no obratnejších koňoch prekvapili zle vycvičené vojsko, ktoré kráľ ledva vystaval. Uhorsko utrpelo pri rieke Slanej obrovskú porážku a Belo IV. len vďaka šťastiu a vôli bohov unikol. Cestou do bezpečia putoval niekoľko dní s družinou svojich najvernejších služobníkov. Sprevádzali ho šľachtici, radoví vojaci, ale aj templárski rytieri. V pätách však mali Tatárov, ktorí ich prenasledovali.

Kráľ spolu s vernými mužmi tiahol až k Nitre, kde na ceste jeho muži spozorovali opustené kone. Tie patrili nitrianskym mešťanom skrývajúcim sa v kroví. Svojho kráľa a jeho sprievod nespoznali, muži putovali priveľa dní a ich oblečenie bolo zúbožené rovnako ako ich kone a postroj. Jednému z nitrianskych mužov sa nakoniec vyjasnilo a uvedomil si, že družina nie sú nepriateľskí Tatári, ale sprievod samotného kráľa. Záhadný muž na koni, ktorému všetci prítomní rytieri prejavovali úctu, mal na sebe podľa jeho slov otrhaný odev sedliaka, zdobila ho hustá brada a tmavé dlhé vlasy. Hneď po tom, čo spoznal svojho panovníka, vyliezol z krovia a dvihol ruky na znak toho, že nie je ozbrojený. Svojho kráľa privítal s úctou, poklonil sa mu a prihovoril sa vážnym hlasom.

„Vitajte v našom kraji,Vaše Veličenstvo. Som nitriansky mešťanosta Gabriel. Sú tu so mnou aj ďalší páni z Nitry. Sme vašimi oddanými služobníkmi a čakáme na vaše rozkazy,“ uvádza kniha Historky spod Nitrianskeho hradu.

Kráľ dal rozkaz vyslať posla, ktorý pripravil Nitriansky hrad na príchod panovníka. Belo IV. tak mohol so svojimi vernými mužmi aspoň na chvíľu nocovať v bezpečí hradných múrov. Neskôr, keď vojská Tatárov nečakane odtiahli pre nepokoje vo vlastnej krajine, ujal sa kráľ opätovne svojho trónu. Ako prejav vďaky za pomoc v núdzi udelil starobylej Nitre privilégiá slobodného kráľovského mesta.

Zdroj foto: Pixabay

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password