Nitrianske biskupstvo dostalo dar od Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska (NBS) darovala Nitrianskemu biskupstvu bronzové odliatky pamätných mincí s veľkomoravskou a cyrilo-metodskou tematikou.

Účelom daru pre Nitrianske biskupstvo je pomoc banky pri zachovávaní národného duchovného a kultúrneho dedičstva pre súčasnú, ale aj budúce generácie. Pätnásť bronzových odliatkov averzu a reverzu slovenských pamätných mincí s veľkomoravskou a cyrilo-metodskou tematikou a exemplár najnovšej pamätnej zlatej mince s motívom Svätopluka II. venovaný expozícii Diecézneho múzea na Nitrianskom hrade prevzal nitriansky diecézny biskup Viliam Judák od guvernéra NBS Petra Kažimíra. „Verím, že tieto dary vzbudia záujem verejnosti o poznávanie najstarších dejín Slovákov,“ vyjadril sa biskup Judák.

Bronzové odliatky po ich vhodnej inštalácii v areáli Nitrianskeho hradu bude môcť obdivovať aj domáca verejnosť, turisti, pútnici a návštevníci starobylej Nitry.

Podľa slov Judáka sa stanú vhodným a atraktívnym doplnkom k pripomínaniu si národných dejín Slovákov prostredníctvom Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktorej trasa prechádza aj územím Nitrianskej diecézy, mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja, a na ktorej budovaní Nitrianske biskupstvo aktívne participuje.

Národná banka Slovenska v rokoch 1994 až 2020 vydala celkom osem pamätných euromincí s motívmi dôležitých udalostí z dejín a významných osobností, ktoré po stáročia ovplyvňovali kultúrne a historické povedomie Slovákov. Medzi ne sa radia aj príchod Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, uznanie slovanského liturgického jazyka, ale aj osobnosti panovníkov z obdobia Veľkomoravskej ríše Svätopluka I., Mojmíra I., Pribinu, Rastislava, Mojmíra II., Svätopluka II., aj samotných slovanských vierozvestcov sv. Konštantína-Cyrila a Metoda.

zdroj foto: Biskupstvo Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password