Nitra v čase: Kino Meteor

Nitra ukrýva dve grécke bohyne a projekt budapeštianskych architektov.

Predchádzajúci príspevok zobrazil už neexistujúce Gisserovo kúpalisko, článok môžete nájsť tu. Dnes sa znova pozrieme na budovu, ktorá podľahla času. Ide o Kino Meteor, ktoré nieslo neskôr názov Kino Invalid. Táto budova, zobrazená aj na fotkách nižšie, stála na rohu Damborského a Štúrovej ulice.

Budova slúžila spočiatku ako hudobná škola. V roku 1931 pomáhala hlavne v zimnom období, kedy sa používala ako ohrievareň pre nezamestnaných. Tí si mohli vo vnútorných priestoroch vypiť čaj a schovať sa pred mrazom. Mesto ponúkalo aj mliečne akcie pre chudobné deti.

Vedľa priestorov už neexistujúcej budovy kina vyrástol skvost nitrianskej architektúry Dolného mesta. Ide o budovu Justičného paláca. Autori projektu Štefan Kiss a J. Csellágh sa pokladajú za vážených architektov mesta Budapešť.

„Justičný palác je monumentálna reprezentačná secesná stavba palácového typu. S výstavbou sa začalo v auguste v r. 1901, dokončená bola v r. 1903. V r. 1906 pristavili  budovu súdnej väznice s kapacitou 113 väzňov, ktorých previezli zo Župného domu,“ informuje mesto Nitra.

Práve nad výrazným vstupným rizalitom hlavnej fasády nájdeme kamenné sochy rímskej bohyne spravodlivosti Justície a gréckej bohyne poriadku Themis.  

„Pod troma vysokými polkruhovými oknami sú umiestnené sovy s roztiahnutými krídlami, ktoré sú symbolmi múdrosti. Motív sovy sa opakuje v hlavnej pojednávacej miestnosti. Stavba je takmer úplne zachovaná v autentickej secesnej podobe z r.1901-1903,“ dodáva mesto Nitra.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password