Nitra v čase: Župný dom

Palácová budova, ktorá otvára brány do jednej z najstarších častí mesta a je národnou kultúrnou pamiatkou, má svoju dlhú históriu.

V predchádzajúcom príspevku sme našli cintorín na území dnešnej Kupeckej ulice, článok nájdete tu. Dnes sa presunieme do lokality Župného námestia, ktoré nieslo mená ako: Námestie Osloboditeľov, Sv. Metodove námestie, Vármegyháza tér a Megyeház tér. Práve v tejto oblasti nájdeme Župný dom – spočiatku barokový palác, ktorý bol postavený v roku 1823 na starších základoch. „V rokoch 1874 – 1876 ho podľa návrhu architekta Edöna Dümmerlinga rozšírili a v rokoch 1903 – 1908 podľa projektu V. Czíglera a pod dozorom nitrianskeho staviteľa J. Tomascheka celý prestavali v duchu secesie,“ uvádza Nitrianska Galéria.

Zdroj: KPSNFB

„V suteréne západného krídla Župného domu boli archeologickým výskumom v 90. rokoch 20. storočia zistené zvyšky stavieb, o ktorých sa predpokladá, že sú fragmentmi stredovekého opevnenia a brány do Horného Mesta,“ píše sprievodca mesta Nitry. V období tureckých vojen slúžila vyvýšenina, nachádzajúca sa v priamom susedstve východného traktu budovy Župného domu ako obranný val.

„V rokoch 1990 – 1997 boli v areáli bývalého Župného domu uskutočnené štyri sezónne archeologické výskumy. Výskumníci objavili zvyšky stredovekej architektúry datovanej do 12. až 15. storočia, hrob s kostrami dvoch detí zo staršej doby bronzovej ale i keramika z 9. až 11. storočia,“ píše Nitrianska Galéria.

Župný dom v súčasnosti

Budova slúži ako sídlo nitrianskej župy, pričom sa vo funkcii župana vystriedali aj významné osobnosti mesta, napríklad  v rokoch 1923 – 1928 Janko Jesenský – slovenský básnik, spisovateľ, prozaik, prekladateľ a právnik.

Od roku 1965 v nej funguje aj Nitrianska galéria, ktorá má momentálne k dispozícii päť výstavných priestorov z názvom: Salón, Galéria mladých, Bunker, Reprezentačné sály, Farebná galéria. Obyvatelia, a, samozrejme, aj široká verejnosť sa okrem prebiehajúcich výstav môžu zúčastniť rôznych podujatí, ktoré organizuje galerijný pedagóg alebo kurátori. „V roku 2010 galéria založila na svojej webovej stránke Virtuálnu galériu, prostredníctvom ktorej pravidelne predstavuje návštevníkom galerijných stránok bohatý zbierkový fond,“ prezrádza NG.

„V súčasnosti v priestoroch Župného domu spolu s galériou sídli i predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja,“ informuje NG.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password