Nitra v čase: Železničná stanica

Na niektorých miestach nášho mesta sa zastavil čas – je to dobré alebo zlé?

Nitra sa napojila na železničnú trať Palárikovo – Šurany v roku 1874. Obyvatelia mohli cestovať po siedmich koľajniciach a čakať na budove nádražia, ktorá sa do dnešných dní zmenila naozaj minimálne. „Nitra sa kvôli nevyhovujúcemu terénu nestala železničným uzlom, bola a aj počas prvej republiky zostala stanicou komerčného typu. Na zabezpečenie lepšieho spojenia vybudovali koncom 19. a začiatkom 20. storočia miestne dráhy Nitra – Leopoldov a Nitra – Radošina,“ prezrádzajú historické zdroje mesta. Po prevrate, na začiatku roku 1921, zažila stanica väčšie stavebné úpravy. K nádražnej budove sa pristavala prístavba, do ktorej umiestnili 3 osobné pracovne pre výpravcov a tranzitárov a batožinovú pokladňu.

KPSNFB

„V rokoch 1924 – 1925 bola prevedená inštalácia elektrického osvetlenia úradných miestností a nádražia, čím dostala železničná stanica dnešnú podobu. V priebehu rokov 1922 – 1925 bola vybudovaná vlečná koľaj do pivovaru, s odbočkou do sladovne a vlečka do parného mlyna Arpád,“ píše mesto Nitra. V roku 1926 žiadalo množstvo podnikateľov, obchodníkov a aj samotných občanov o zriadenie rýchlikovej dopravy. Naše mesto však nemalo žiaden rýchlikový spoj, a nebolo napojené na hlavnú železničnú tepnu, preto sa mestské zastupiteľstvo, na žiadosť občanov v Memorande NZ, snažilo vyriešiť vzniknutú situáciu.

KPSNFB

Ľudia navrhovali zoštátniť železničnú trať Nitra – Zbehy – Leopoldov, čo by znamenalo možné prepojenie trati Nové Zámky – Nitra – Leopoldov, „resp. Nové Zámky – Nitra – Topoľčany – Bánovce nad Bebravou – Trenčín,“ uvádzajú historické pramene mesta.

KPSNFB

Zmeny sa udiali aj v roku 1932, práve vtedy sa dali do prevádzky dva páry motorových vlakov, tie smerovali z Nitry do Bratislavy. V roku 1933 začal premávať aj motorový vlak Nitra – Leopoldov, ako prípoj rýchlika smerom na Žilinu. „Význam nitrianskej železnice upadol po roku 1936, keď začala výstavba trate Zbehy – Zlaté Moravce, ktorá zabezpečila kratšie spojenie Bratislavy so stredným Slovenskom. Stavba trate bola ukončená roku 1938,“ dodáva mesto Nitra.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password