Nitra v čase: Synagóga

Vzácna budova je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky.

Synagóga bola postavená v roku 1911 pod záštitou Leopolda Baumhorna – projektanta synagóg v Rakúsko – Uhorsku, ktorý sa na Slovensku preslávil aj výstavbou veľkej synagógy v Lučenci a prestavaním synagógy v Liptovskom Mikuláši. Nitrianska sakrálna stavba je príkladom eklektizmu a je postavená v maursko-byzantskom štýle. Nachádza sa v pamiatkovej zóne mesta pod Zoborom, v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie pešej zóny.

Synagóga v Nitre má centrálny štvorcový pôdorys. Hlavný vstup, situovaný na južnom priečelí, zdobia dvojkrídlové dvere s bohatým kovaním a kovanou kľučkou. „Za vstupom je umiestnená pamätná tabuľa s menami zakladateľov darcov, ktorí finančne prispeli k jej výstavbe,“ informuje nitra.eu. Vnútorná výzdoba synagógy je skromná, vo vnútri nenájdeme žiadne obrazy, sochy ani iné napodobeniny židovského Boha. Fasáda synagógy je značne členitá, zvýraznená orientálnymi prvkami, ktoré sú podčiarknuté rastlinnou a geometrickou ornamentikou vyhotovenou kašírovaním. Zvyšok interiéru je v čistej bielej farbe.

Podľa dostupných informácií bola pôvodným vlastníkom synagógy Židovská náboženská obec v Nitre, od roku 1982 ju prebral Okresný národný výbor v Nitre, v roku 1991 v súlade so zákonom o majetku prešla do vlastníctva Mesta Nitry.

Verejnosti bola sprístupnená až po dlhodobej rekonštrukcii v roku 2003. Jej otvorením vznikol vzácny priestor, ktorý slúži predovšetkým ako budova, kde sa konajú umelecké a spoločenské akcie, ako sú napríklad komorné koncerty v rámci Nitrianskeho kultúrneho leta, divadelné predstavenia, výstavy, literárne večery a iné.

Na prvom poschodí môžeme nájsť stálu expozíciu venovanú obetiam holokaustu. Nitra bola po celé stáročia významným židovským centrom: „Prvú písomnú zmienku o prítomnosti židov na našom území označenom ako Mons Judeorum nájdeme už v druhej Zoborskej listine z roku 1113,“ informuje nitra.eu. Počas vojny však bolo veľa obyvateľov deportovaných do koncentračných táborov.

Výstava má preto slúžiť ako spomienka aj memento.

Zdroj foto: KPSNFB

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password