Nitra v čase: Stará vodáreň

Kedysi závod na dodávku a úpravu pitnej vody, dnes kultúrno-zábavné centrum na Sihoti.

Závod bol postavený v medzivojnovom období v 30. rokoch 20. storočia. Budova mala jednu z najdôležitejších úloh vôbec – zásobovala a distribuovala pitnú vodu, potrebnú pre každodenný život. Ani táto stará stavba sa nezaobišla bez komplikácií – jej strecha v minulosti vyhorela, preto má dnes plochý tvar. Okrem vodárne by sme v budove v minulosti našli Technické služby. Z miesta sa tak stal sklad zástav, pútačov a podobných predmetov.

Stará vodáreň – vnútro

Svoje spomienky na túto lokalitu prezradili aj obyvatelia mesta Nitry. „Za komunistov tam boli umiestnené Technické služby. Slúžilo to ako sklad zástav, trepotávok, info panelov a podobne. Na poschodí bola opravovňa a šili sa tam aj nové zástavy, šéfovala tam pani Evka Liková,“ spomína jeden z Nitranov. „Stredisko sa volalo Drobné služby. V Biskupskom hostinci bola Verejná zeleň. Z boku boli šatne,“ vysvetľuje ďalší.

KPSNFB

Nová doba však zariadila, že budova prestala slúžiť verejnosti a postupne chátrala. Po dlhých rokoch však opätovne ožila a láka svojich návštevníkov na rôzne aktivity či podujatia. Podľa portálu nitra.eu v nej môžeme nájsť tvorivé dielne aj pre našich najmenších, ktoré rozvíjajú detské myslenie, zručnosti a vedomosti o materiáloch či rôznych technikách.

„Aktivity tvorivých dielní sú zamerané na rozvíjanie umeleckého cítenia detí prostredníctvom priestorovej tvorby,“ píše nitra.eu.

Deti si tak môžu vyskúšať výrobu mozaiky, maľovanie bez štetcov, servítkovú techniku, výrobu koláží a mnoho ďalšieho. Pre milovníkov hudby je k dispozícii hudobná miestnosť. Na svoje si prídu aj športovo založení, keďže Stará vodáreň disponuje lezeckou stenou, no uskutočňujú sa tu aj kurzy jogy. „Naša budova je úžasná tým, že je multifunkčná či pre športové aktivity, krúžky, prednášky, umenie, koncerty,“ dodáva Staravodareň.sk.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password