Nitra v čase: Mlyny

Výzor mesta sa menil od počiatku založenia.

To dokazuje aj titulná fotografia, ktorá bola zverejnená aj na našej Facebookovej stránke. Čo všetko sa však zmenilo na danom úseku, priblížime v riadkoch nižšie.

Koryto rieky

Rieka Nitra je slovenská rieka prameniaca na juhovýchodných svahoch Lúčanskej Malej Fatry. Je to tiež ľavostranný prítok Váhu. Po vybudovaní preložky do Váhu tesne pred Komárnom pri osade Lándor, sa jej pôvodná dĺžka 243 km skrátila o niekoľko desiatok kilometrov. Stalo sa tak v roku 1950. Koncom 60. rokov minulého storočia bol pri Nových Zámkoch vybudovaný umelý kanál, ktorý spojil rieku s Váhom v obci Komoča. Staré koryto rieky naďalej existuje a využíva sa rôznymi spôsobmi. Dôvodov, prečo bol kanál vybudovaný, je mnoho.

Podľa Jozefa, obyvateľa Nitry, to bolo hlavne kvôli regulácii vody. „Rieka, hlavne na jar, prinášala záplavy,“  hovorí.

Ako uvádza, kanálom sa snažili napojiť lodnú dopravu od Nových Zámkov na Dunaj.

Rieka Nitra

Parný Mlyn a fabrika

Zo spomienok obyvateľov vieme, že sa história mlynov začala písať v roku 1863, kedy bol založený veľko-mlyn Arpád.  V roku 1910 závod prevzala iná spoločnosť a začal pracovať pod názvom Parný mlyn Arpád, Arnost Back. V roku 1922 postihol Parný mlyn Arpád oheň, ktorý ho do základov spálil, no ešte v tom istom roku bol zrekonštruovaný a uvedený do prevádzky. V roku 1924 sa dokonca vybudovala aj železničná vlečka. V priebehu rokov 1929 – 1935 dostavali aj trojposchodovú budovu, skladištia a silá na obilie. V roku 1935 bol veľkomlyn premenovaný na „Nitrianske mlyny a lúpárne.“

Na bývalý areál si spomína aj obyvateľka mesta Barbora: „Ovzdušie okolo bývalej fabriky stále voňalo po mletej paprike, ktorá sa tu mlela spolu s obilím.“

Fabrika

O niekoľko rokov neskôr sa tu na jar v roku 2007 začalo stavať nákupné centrum Mlyny. Táto lokalita však pri výstavbe odkryla mnoho zaujímavostí. Archeologický výskum zdokumentovaný v práci Tomáša Königa preukázal prítomnosť hrobov z dávnych čias. V jednom z nich našli pozostatky muža a pravdepodobne ženy. V práci sa ďalej spomína objavenie starodávnej cesty, úlomkov keramiky, šperkov, zvieracích kostí, mincí a podkov.

Vedeli ste o tomto náleze?

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password