Nitra v čase: Kupecká ulica

Čas lieči, ale aj ničí. To, čo bolo, dnes už neplatí. Svoje o tom vie územie Kupeckej ulice, kde sa našli pozostatky cintorína.

V predchádzajúcom článku sme si zaspomínali na rekonštrukciu, nevesty a náleziská Mariánskeho námestia Na Vŕšku. Príspevok nájdete tu. Dnes prejdeme o kúsok nižšie, konkrétne na časť pešej zóny – Kupeckú ulicu. Tá v minulosti niesla názvy ako Kalmár utca, Botyán utca či Malinovského ulica. Názov dostala podľa trhovníkov, ktorí sa na jej území stretávali raz za týždeň, niekedy raz za dva týždne, všetko záležalo od surovín a počasia.

Zdroj: KPSNFB

Na trhoch sa ponúkal široký a pestrý tovar. Ten predávali trhovníci usadení na prikrývkach, dekách alebo priamo zo svojho vozu na konskom záprahu. Kolorit tejto oblasti sa nezmenil. Dodnes v tejto časti pešej zóny nájdeme množstvo obchodíkov alebo sa môžeme zúčastniť nejednej pouličnej akcie. Nie tak dávno v minulosti sa na Kupeckej nachádzala aj nitrianska rarita.

„Na ľavej strane Kupeckej ulice bola prvá samoobsluha potravín v Nitre. Vedúci bol Ján Kmeč,“ spomína obyvateľ mesta Jozef.

V októbri 1994 prebehli na tomto území aj výskumné archeologické práce pod vedením Archeologického ústavu SAV v Nitre v spolupráci s nitrianskym múzeom. Výskum bol možný vďaka realizácií kábelovodu. „Práce sa realizovali za nepretržitej prevádzky komunikácie iba v priestoroch, kde sa plánovali hĺbkové výkopy,“ prezrádza práca Jaroslavy a Mateja Ruttkayovcov z výskumu v Nitre – Starom meste v r. 1994.

Zdroj: KPSNFB

Výskumníci našli najmä keramiku, zvieracie kosti, drobné lomové kamene, maltovinu a hroby. Pohrebisko zaradili do 10. – 11. storočia nášho letopočtu. Nájdené boli kostrové zvyšky 27 ľudí a torzá ďalších 5 ľudí. Archeológovia predpokladajú, že pravdepodone išlo o nálezisko kostolného cintorína.

„Kostry orientované prevažne v smere Z – V sú uložené v dvoch až troch vrstvách na sebe. Hroby obsahovali strieborné a bronzové esovité záušnice, pásikové prstene, sklené a pastovité koráliky,“ píše sa v práci Jaroslavy a Mateja Ruttkayovcov.

zdroj: KPSNFB

Dnešný ráz tejto ulice bol dokončený pred vyše 24 rokmi. „V 1996 bola dokončená úprava Štefánikovej a Kupeckej ulice – pešia zóna, pri ktorej dostali ulice dnešnú podobu,“ hovoria historické pramene mesta Nitry.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password