Nitra v čase: Kostol sv. Štefana Kráľa

Predrománska kresťanská stavba stojí v bývalej židovskej osade.

Predchádzajúci článok bol venovaný monumentálnemu Župnému domu, ktorý sa nachádza na Župnom námestí, príspevok nájdete tu. Dnes sa presunieme v čase a priestore do časti s názvom Párovce, kde nájdeme budovu zasvätenú sv. Štefanovi Kráľovi.

Ide o Kostol sv. Štefana Kráľa z 10. storočia. Ten si prešiel mnohými zmenami. Napríklad v 11. a 12. storočí bol prestavaný do románskeho štýlu, sakristiu a chór upravili začiatkom 18. storočia. „Kostolík je jednoduchou jednoloďovou stavbou. Výskum v priestoroch kostolíka a v najbližšom okolí odhalil nielen najstaršie základy kostola. Pôvodný kostol musel byť zasvätený niekomu inému, lebo sv. Štefan bol vyhlásený za svätého až v r. 1083. V starých listinách z r. 1301 sa píše o kostole sv. Ondreja, ktorý bol založený Matúšom Čákom, ale spomína sa aj pohrebisko z 10. – 11. storočia a novoveký cintorín,“ informuje mesto Nitra.

Zdroj: KPSNFB

„Najstaršie hroby na priľahlom cintoríne však datujú odborníci až na začiatok 12. storočia – podľa nálezu mince českého kniežaťa Vladislava I. (1109 – 1125),“ píše portál apsida.sk.

Dnes sa v kostolíku sv. Štefana stretávajú veriaci z gréckokatolíckej vetvy, každú nedeľu sa tam totiž konajú bohoslužby.

Kostolík stojí v lokalite, kde sa v minulosti nachádzala samostatná dedina Párovce. Obec niesla názvy ako Parucza, Parowce, Parúcza, Párowce, Párutca a zanikla pričlenením k mestu Nitra v roku 1882, iné zdroje uvádzajú rok 1886, kedy samotná župa nástojila na splynutí tejto lokality z mestom.

Staré Párovce, ktoré si pamätajú obyvatelia Nitry, zanikli v 50. rokoch 20. storočia. Práve vtedy boli zbúrané aj 2 synagógy, židovská škola a talmudistická rabínska škola. Obec Párovce bola historicky najstaršou židovskou osadou na našom území. Zo zaniknutej časti zostali fragmenty v podobe kostola sv. Štefana, starej transformátorovej stanice – dnešná Trafačka a pár budov na priľahlých uliciach.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password