Nitra v čase: Kasárne pod Zoborom

Kasárne pod vrchom Zobor sa nazývali aj Šiator tábor (z maď. Sátortábor).

Nachádzajú sa v lesoparku v mestskej časti Zobor medzi ulicami Dobšinského a Chrenovská. Toto územie spadá pod archeologické nálezisko, ktoré nesie názov Martinský vrch. Odborníci odhadujú, že bol osídlený už v dobe kamennej. „V areáli kasární sa uskutočnil rozsiahly archeologický výskum, ktorým sa zistilo slovanské opevnené hradisko a jeho predhradie. Jeho počiatky spadajú do začiatku 9. storočia. Odkryli sa tu základy kostola, pravdepodobne tiež z 9. storočia,“ informujú historické pramene mesta Nitry.

Prvá časť bývalého tábora bola postavená v roku 1882. Projekt navrhol nitriansky architekt Ján Lyka. Tábor pôvodne tvorilo 10 murovaných budov a 24 drevených barakov. „Bol to jeden z piatich sústreďovacích táborov Uhorska. Vojenská posádka v Nitre v tom čase významným mestotvorným prvkom. Celý areál pojal 300 mužov, 300 koní a 1200 prechodných vojakov,“ vysvetľujú staré pramene mesta.

Veľkých manévrov sa 4. 9. 1887 zúčastnil samotný cisár František Jozef I., ktorý kvôli nim pricestoval do Nitry.

V 90. rokoch 19. storočia bola v areáli postavená vojenská nemocnica, v medzivojnovom období bola lokalita doplnená o ďalšie stavby. V dnešných dňoch sú zachované objekty vyhlásené za Národné kultúrne pamiatky. Podľa pamiatkového fondu medzi ne patrí: veliteľská budova, dva dôstojnícke pavilóny, tri obytné budovy, strážnica, budova hostinca, kolkáreň, hlavná budova nemocnice s dvomi menšími pavilónmi a park.

Na starú budovu, ktorá bola rannou hádankou si zaspomínali pamätníci. Od nich sme sa dozvedeli, že išlo o Armu – bufet.

Pokiaľ ma pamäť neklame, tak budova sa za vojenských čias využívala ako bufet, čiže pre znalcov vojenčiny tzv. ,ARMA‘,“ spomína jeden z obyvateľov Nitry. Ďalší stretol práve na tomto území osudovú lásku: „Ja som si v tých kasárňach našiel celoživotnú lásku – partnerku, prišla s kamoškou za bratom do kasární“.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password