Nitra v čase: Gisserova plaváreň

Aká bola minulosť môžeme zistiť zo spomienok našich predkov.

Predchádzajúci príspevok zobrazil minulosť dnes už neexistujúcich častí Farskej ulice, článok môžete nájsť tu. Dnes sa presunieme na územie dnešnej Ulice Fraňa Mojtu, ktorá bola  v 70. rokoch 19. storočia brehom rieky v oblasti s názvom Číneš.

Zdroj: KPSNFB

Práve v týchto miestach založil v roku 1868 Július Gisser prvé verejné kúpalisko v Nitre. Tento rakúsky vojak narodený v roku 1843 sa v našom meste usadil približne v 1866. Onedlho sa zamestnal ako telocvikár na Piaristickom gymnáziu. Vášeň k športu ho inšpirovala nielen k založeniu kúpaliska ale aj nitrianskeho organizovaného športu. Zomrel v 1929 ako 86 – ročný.

„Plávanie bolo neoddeliteľnou súčasťou jeho aktivít, a tak v roku 1868 vzniklo prvé letné kúpalisko s piesočnou plážou v Uhorsku známe ako “Gisserove” kúpalisko zvané Slnečný kúpeľ, alebo Lido na rieke Nitra na Číneši,“ informuje Aquatics Nitra.

Plaváreň sa stala v bývalom Uhorsku obrovskou atrakciou, ktorú navštevovali aj ľudia z okolia Nitry. Vybavenie poskytovalo sprchy, šatne – postavené zvlášť pre ženy a mužov, vodnú šmýkačku, preliezky vo vonkajšej časti areálu a drevenú lávku, ktorá ponúkala bezpečnejší prístup do vody, ako vidieť na dobových záberoch.

Návštevníci si mohli dokonca požičať člnky. Majiteľ J. Gisser nezaháľal ani po založení plavárne a sám plávanie vyučoval. Svoje miesto dostali aj neplavci, tým vybudovali dve drevené ohrady, kde cez škáry pretekala voda. Vytvorili sa takpovediac koše vhodné na výučbu.

„Nič nie je krajšie a povznášajúcejšie, ako plávať proti prúdu,“ stálo na dobovej reklamnej tabuli dnes už neexistujúceho kúpaliska. To zaniklo v 30. rokoch, ešte pred reguláciou toku rieky Nitry.

Viac o regulácii koryta sa dozviete v článku tu.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password