Nitra v čase: Františkánsky kláštor s kostolom sv. Petra a Pavla

Dominantu Horného mesta – Františkánsky kláštor s kostolom sv. Petra a Pavla založil žobravý, mníšsky rád.

Mnísi žobravej rehole, známi skôr pod pojmom „františkáni“, prišli do Nitry v 13. storočí. V roku 1624 –1634 si v Hornom meste postavili svoj kláštor spolu s kostolom. Kostol je jednoloďový objekt s predsunutou vežou a rovno troma kaplnkami. Bol postavený na mieste bývalej rovnomennej kaplnky.

„Ozdobou jeho interiéru je 33 reliéfnych plastík z dubového dreva tvoriacich ucelený cyklus legendárnych výjavov zo života sv. Františka Assiského – zakladateľa rádu,“ píše stránka dokostola.sk.

Kostol Petra a Pavla Nitra

V kostole môžeme do dnešných dní nájsť ústredný oltárny obraz z roku 1935, ktorý znázorňuje patrónov kostola, ale aj vzácne kamenné reliéfy – prvý s apoštolmi Petrom a Pavlom, ktorí v 16. storočí zamurovali do vonkajšej fasády kostola – a druhý znázorňujúci Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Kláštor je s kostolom spojený krížovou chodbou. „Do farnosti Nitra -Horné mesto v súčasnosti patria tieto sakrálne objekty: bazilika sv. Emeráma, kaplnka sv. Ladislava vo veľkom seminári, kaplnka sv. Gorazda v malom – novom seminári, kaplnka Božieho milosrdenstva v Charite, kaplnka sv. Františka Saleského v Centre pre nepočujúcich,“ uvádza portál hmnitra.fara.sk.

Dvojpodlažný kláštor je napojený zo severnej strany kostola pomocou krížovej klenutej chodby, ktorú obliehajú 3 zvyšné krídla kláštora. V dnešných dňoch je sprístupnené len prepojenie na južné krídlo kláštora, kde nájdeme byty pre presbyterov.

„Od 6.11.1944 do 23.3.1945 severnú časť kláštora zaberali nemeckí vojaci. Počas komunistického vládnutia kláštor (okrem Farského úradu a západnej chodby) slúžil odboru výstavby Krajského Národného Výboru a od roku 1956 ako Poľnohospodárske múzeum. Od r. 1992 bol kláštor postupne odovzdávaný pôvodným majiteľom,“ píše hmnitra.fara.sk.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password