Nitra v čase: Farská ulica

Čas je neúprosný. Dáva, ale aj berie.

Predchádzajúci príspevok predstavil už neexistujúcu budovu Župného divadla, článok môžete nájsť tu. Nitra včera a dnes tentokrát pobudne na území dnešnej Farskej ulice. Tá niesla v predchádzajúcom období názvy ako Saratovská, Rooseveltova, Jesenského či Župná ulica, Plébánia utcza, Vármegye utcza a Megyeház utcza.

Tak ako aj iné miesta v meste pod Zoborom, aj dnešná Farská ulica prešla rôznymi zmenami a úpravami. Hlavnou dominantou tejto lokality je kláštorný komplex s kostolom rádu Milosrdných sestier svätého Vincenta de Paula.

Zdroj: KPSNFB

Pôvodne stál za jeho výstavbou Nitran František Částka, ktorý použil mestský pozemok a vlastný projekt. Komplex však nedokončil, následne vo výstavbe pokračoval až Ján Samoš a ku koncu opäť Nitran Anton Herwerth. Kláštorná časť budov slúžila rôznym účelom, rehoľné sestry sa do nej nasťahovali v 1861 roku s úmyslom vyučovať mladé dievčatá. Preto začali využívať aj školskú budovu a nemocnicu, kde mali k dispozícii 12 lôžok.

Malá nemocnica slúžila ako lazaret pre ranených vojakov počas I. sv. vojny. Rád založil tiež najstaršiu materskú školu a ženský učiteľský ústav, ktoré sa tešili v Nitre veľkej obľube,“ informuje mesto Nitra.

Súčasný pohľad na ulicu

Samotný kostol Navštívenia Panny Márie bol postavený v roku 1852 v novorománskom slohu na príkaz biskupa I. Palugyaia. Úpravami si prešiel už v roku 1911, obdobím nutnej rekonštrukcie boli aj 40. a 70. roky.

Od júla 1992 sa stal tento kostol farským, pretože kostol sv. Ladislava prevzala rehoľa piaristov. Budova nie je vyhlásenou kultúrnou pamiatkou,“ dodáva mesto Nitra.

A to preto, že nová veža budovy bola počas rekonštrukcie postavená nižšie ako tá podvodná. Pod kostolom sa nachádza aj krypta, kde leží 35 rádových sestier a 7 civilných zamestnancov kláštora. Posledný pohreb sa konal v roku 1946. Momentálne zostáva ešte 20 voľných miest.

Ďalšou zaujímavosťou Farskej ulice sú dnes už neexistujúce lekárne.

Prvú, ktorá stála pred kostolíkom sv. Michala údajne zbúrali preto, že zavadzala doprave. Bola tam krčma Pilsner Urquell a Holičstvo. Tú vedľa Slovana dala dole ruská bomba,“ prezrádza Aurel, obyvateľ Nitry.

Farská ulica rok 1965
Študenti PF Nitra

Dnes už neexistujúca lekáreň Metzger Ede – gyógyszertára stála na mieste záhradnej reštaurácie hotelu Slovan, dnešného hotela Capital.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password