Nitra v čase: Engelov dom

Fotografia starej Nitry opäť raz odhalila históriu takmer zabudnutého zákutia.

V predchádzajúcom článku sme sa zamerali na Pešiu zónu, článok nájdete tu.

Zostaneme tam sj dnes a predstavíme si už neexistujúcu ulicu a známy Engelov dom. Zaujímavosťou bolo, že aj Nitra mala svojho mecenáša. Bol ním Jozef Engel, podnikateľ židovského pôvodu a rodený Nitran, ktorý podporoval svoje domovské mesto. Práve po ňom bola spomínaná budova pomenovaná. Nachádzala sa v miestach nášho terajšieho námestia, pri divadle. Toto územie slúžilo v starých časoch ako Trhovisko.

Zdroj: KPSNFB

„V roku 1883 si dal Engel neďaleko radnice postaviť dom, ktorý však v roku 1896 vyhorel. Na jeho mieste dal potom postaviť pavlačový obytný dom so zaujímavou vnútornou architektúrou. Stál na ulici s pôvodným názvom Telegdy utca, neskôr Malošpitálska ulica. Tento dom bol zbúraný v rámci veľkej asanácie centra mesta v sedemdesiatych rokoch 20. storočia.“ informuje Židovská náboženská obec.

Zdroj: KPSNFB

Pavlačový obytný dom je otvorená, pozdĺžna domová komunikácia horizontálneho charakteru. Pre lepšiu predstavu prikladáme 2 príklady nižšie, jeden je z Bratislavy, druhý z Česka.

Táto budova však nebola jediným projektom, za ktorým Jozef Engel stál.

„Z vlastných prostriedkov dal ešte v roku 1903 postaviť budovu samostatnej rabínskej školy – ješivy,“ dodáva ŽNO.

Zdroj: KPSNFB

Po smrti tohto humanistu bol jeho majetok použitý na výstavbu chudobinca pre sociálne slabšie vrstvy vtedajšieho obyvateľstva. „Jozef a jeho manželka Jozefína (rod. Steinová) spísali v roku 1902 testament, v ktorom určili, kto a za akých okolností môže po ich smrti nakladať s finančnými výnosmi z ich majetku, pretože priamych potomkov nemali. Jednu časť tvorila aj suma 10 000 korún pre mesto Nitra na podporu chudobných obyvateľov bez ohľadu na ich náboženstvo,“ uvádza ŽNO. Dnes už neexistujúca Krížna ulica dostala niekoľko rokov po jeho smrti názov Ulica Jozefa Engela.

Jozef Engel

Hrob tohto dobrodinca a jeho manželky možno nájsť v ortodoxnej časti židovského cintorína v Nitre.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password