Nitra v čase: Budova obchodnej školy

Budova vychovala niekoľko generácií učňovských odborov. Kedy sa začala písať jej história?

Nárožie Cintorínskej a Osvaldovej ulice zdobí už pár desaťročí trojpodlažný nárožný objekt s pôdorysom v tvare rovnostranného L. Budova školy bola navrhnutá Klementom Šilingerom, ktorý vstúpil do projektu českého architekta Františka Krupka. „Do projektu vstúpil český architekt Klement Šilinger a budovu upravil do rondokubistickej podoby. Klasicizujúci rukopis Krupku zostal na stvárnení hlavného schodiska, ktoré sa ovíja okolo štyroch mohutných pilierov,“ informuje Stredná odborná škola techniky a služieb.

Výstavba bola zrealizovaný v rokoch 1924 – 1926. „Vonkajší vzhľad budovy nesie znaky tendujúce ku klasicizmu v integrácii s rondokubistickými prvkami. Objekt má priestrannú halu s kazetovým stropom, do ktorej sa vstupuje cez masívny portál. Na krížení chodieb je dvojramenné schodisko s dvojicou kanelovaných stĺpov,“ uvádza mesto Nitra. Budova sa na rozdiel od predchádzajúcich stavieb vyznačovala výraznou farebnosťou, ktorá mala znásobiť plastické pôsobenie architektúry.

27. júla 2012 ju Pamiatkový úrad SR vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku.

Objekt, už od svojho počiatku slúžil výlučne ako škola. Budovu dala postaviť Správna komisia mesta na podnet Ministerstva školstva v roku 1919 kvôli nedostatočnému počtu odborne vzdelaných pracovníkov. SOU na Cintorínskej ulici 4 patrilo, čo sa týka počtu žiakov a množstva odborov, medzi najväčšie SOU v Západoslovenskom regióne. Budova je zoskupená do dispozičného trojtraktu, pričom do ulice sú orientované učebne a do dvora príslušenstvo a kabinety,“ uvádza Stredná odborná škola techniky a služieb.

V roku 2000 vedenie SOU a DOŠ požiadalo o združenie do jedného právneho subjektu, ktoré im bolo povolené, a tak od 1. 10. 2001 vznikla Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb. V roku 2018, konkrétne 1. septembra, sa ustanovil názov na: Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra.

Zdroj foto: KPSNFB

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password