Nitra v čase: Budova Červeného kríža

Budovu detského domova v Nitre na Mudroňovej ulici naprojektoval František Lydie Gahura (1891 – 1958), na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia.

Spomínaného architekta môžeme podľa vyjadrenia pamiatkového úradu označiť „za jedného z najprogresívnejších československých architektov svojej doby“. Podľa slov slovenského historika architektúry Matúša Dullu je budova Červeného kríža jediným zachovaným a zrealizovaným projektom F. L. Gahuru na území Slovenska.

Gahurov Pamätník Tomáša Baťu

Stavba je spájaná s funkcionalistickým motívom hlavne pre jej presklené polvalcovité schodisko. Funkcionalizmus je všeobecne známy štýl, no na našom území sa vyskytoval výnimočne. Pri tejto stavbe je funkcionalizmus podľa dostupných informácií zo stránky Nitrafest.sk „vidieť aj pri spojení s neobvykle vysunutým preskleným vstupným nárožím“.

PÚSR

Dominantným prvom, ktorým je spomínaná zaoblená schodisková veža, má čitateľné, priznané železnobetónové stropné konštrukcie.

„Architekt pri projektovaní zohľadnil aj budúcu orientáciu budovy na svetové strany,“ informuje Pamiatkový úrad SR.

Pamiatka vystavená v druhej polovici 20. storočia si prešla mnohými úpravami, ktoré nie vždy pomohli k jej správnemu fungovaniu. „Možno konštatovať, že jej pamiatkové hodnoty zostali zachované a prvky, o ktoré medzičasom prišla (napríklad pôvodné okenné výplne), bude možné v budúcnosti kompenzovať vernými kópiami a to aj vďaka pomoci českých kolegov z Múzea Mesta Brna,“ vysvetľuje PÚSR.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password