Nežnú revolúciu nám pripomenú nové eurobankovky

Od soboty 16. novembra 2019 v čase medzi 14.00 a 18.00 hodinou bude
možné zakúpenie nulových eurobankoviek v priestoroch Turistického
informačného centra na Pešej zóne v Nitre.

„Projekt  nulovej eurobankovky, oficiálne nazývanej Nulový eurosuvenír, je zaujímavým  marketingovým prvkom na trhu. Prvý koncept nulovej eurobankovky s nulovou nominálnou hodnotou vymysleli vo Francúzsku,“ povedala Terézia Zaujecová, vedúca Turistického informačného centra Nitra.

Podľa jej slov sa predaj týchto bankoviek rozširoval postupne do viacerých európskych miest. Na Slovensku išlo o zberateľský fenomén, pričom pôvodný náklad začínal pri dvoch až päť tisícoch kusoch. „Momentálne sa zvýšil až na 15 000 kusov na emisiu,“ dodáva  Zaujecová.

TIC prvýkrát bankovku evidovalo s nitrianskym motívom  v minulom roku, počas Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý sa koná každoročne 27. septembra.

„Ohlas v Nitre bol veľmi veľký, pretože sme boli jedno z prvých miest na západnom Slovensku. A naozaj, tá bankovka sa začala predávať od ôsmej hodiny ráno a myslím, že už o trištvrte na jedenásť v ten istý deň bola vypredaná,“ prezradila Terézia Zaujecová.

Cena bankoviek je stanovená na 3 €, pričom maximálny počet zakúpených kusov na osobu bude jeden kus bankovky. Predaj bude možný len priamo v TIC. Tematika nových eurobankoviek bude zameraná na 30. výročie Nežnej revolúcie.

Pre záujemcov je prichystaných dokopy 15 000 kusov. „Tie sa vzťahujú na celé Slovensko, k nám sa dostane maximálne 500 kusov. Z toho dôvodu je aj limitovaný počet kúpy jednej bankovky na jednu osobu,“ upozorňuje vedúca TIC a zároveň dodáva, že obmedzením sa snažia dať možnosť všetkým tým, ktorí sú ochotní vystáť rad na jej kúpu.

Okrem Nitry je bankovky možné zakúpiť aj v iných mestách Slovenska: v Bratislave na Bratislavskom hrade v múzejnom obchode, v Trnave v Trnava Tourism, v Banskej Bystrici v Informačnom centre Radnica, v Terchovej v Turistickom centre Terchová, v Liptovskom Mikuláši v Informačnom centre, v Poprade v Mestskej informačnej kancelárii Poprad, v Prešove v MIC Prešov, v Košiciach v MIC Košice, v Bardejove v TIK Bardejov, v Trenčíne v Kultúrno-informačnom centre Trenčín a v Kúpeľoch Trenčianske Teplice v Infocentre kúpeľného hotela PAX.

Patrícia Ďurčová

Televízia Nitrička

Forgot Password