Navštívili sme Štátny archív

Štátny archív počas Dňa otvorených dverí sprístupnil verejnosti historické dokumenty, priestory aj miestnosti, ktoré sú pre verejnosť zvyčajne neprístupné.

V Ivanke pri Nitre sa nachádza druhý najväčší štátny archív na Slovensku. Počas Dňa otvorených dverí otvoril svoje priestory približne pre stovku návštevníkov. Tí si mohli pozrieť hodnotné historické dokumenty, pamiatky a viaceré miestnosti štátneho archívu.

Dokopy sa v archíve nachádza 14 kilometrov dokumentov.

Cieľom DOD bolo oboznámiť návštevníkov s náplňou práce archívu. „Je to podujatie, ktorým sa snažíme priblížiť prácu archivárov širokej verejnosti. Priblížiť v čom spočíva naša práca pri ochraňovaní archívnych dokumentov, ktoré tvoria súčasť kultúrnej identity regiónu,“ povedal riaditeľ Štátneho archívu v Ivanke pri Nitre.

Počas návštevy archívu mohli návštevníci vidieť aj tituly starých novín a časopisov, historickú knižnicu s dielami od konca 16. storočia, pivničné priestory či bádateľňu, kde ľudia môžu študovať archívne dokumenty. Pri tejto príležitosti boli sprístupnené aj sklady dokumentov, ktoré sú bežne pre verejnosť neprístupné.

Pre čo najdlhšie uchovanie dokumentov je dôležité dodržiavať viaceré pravidlá.

„Dokumenty vyžadujú isté podmienky, za ktorých sú uložené. Predovšetkým dodržanie predpísanej teploty a vlhkosti vzduchu. Proti účinkom svetla a prachu chránime dokumenty tým, že ich umiestňujeme do škatúľ,“ vysvetľuje vedúci oddelenia spracúvania archívnych dokumentov Milan Belej.

V štátnom archíve sa nachádza množstvo zaujímavých dokumentov či predmetov. Sú tu uložené napríklad zápisnice, ktoré vážia viac ako 30 kilogramov alebo najstaršia Mestská kniha Nitry zo 17. storočia. Ako to počas Dňa otvorených dverí v Štátnom archíve vyzeralo bol zisťovať redaktor našej televízie Silvester Roštár.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password