Nadúmrtnosť pokračovala aj vo februári. Nitriansky kraj zároveň dosiahol pozitívnu zmenu

Štatistický úrad (ŠÚ) SR dnes zverejnil predbežné údaje o úmrtnosti za február 2021. Druhá vlna pandémie ochorenia Covid-19 prepísala mesačné maximá aj tentokrát, piaty mesiac po sebe.

foto: NH

„V súhrne za mesiac február roka 2021 zomrelo na Slovensku 7 555 ľudí, čo je o 58,6 % viac ako bol priemer druhého mesiaca v predošlých piatich rokoch. Celkovo tak zomrelo vo februári takmer o 2 800 osôb viac ako vlani či predvlani,“ uvádza ŠÚ SR.

Podľa slov Zuzany Podmanickej, riaditeľky odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR bola februárová nadúmrtnosť vyššia ako v januári, ale len nepatrne.

V nitrianskej fakultnej nemocnici bola mortalita vysoká v poslednom mesiaci minulého roka, situáciu ovplyvnil najmä koronavírus. Riaditeľ nemocnice Milan Dubaj sa začiatkom roka 2021 vyjadril, že boj s chorobou prehrá približne každý štvrtý covidový pacient. Náročné časy tu zdravotníci a pacienti mali aj v januári.

zdroj: ŠÚ SR

Vo februári bola zaznamenaná pozitívna zmena.

Nitrianskemu kraju v miere nadúmrtnosti za február patrí stále nelichotivé druhé miesto. Ide o 86,4 % nárast oproti priemeru z predošlých rokov. Za február bol na tom horšie len Trnavský kraj (nárast 90 %) a o niečo lepšie Košický kraj (nárast 78 %). „Nitriansky kraj súčasne dosiahol aj najpozitívnejšiu zmenu – pokles miery nadúmrtnosti voči januáru až o 71 percentuálnych bodov (z januárového rastu počtu zomretých na úrovni + 158 % na februárový rast + 86 %),“ dopĺňa ŠÚ SR.

zdroj: ŠÚ SR

Zvýšená úmrtnosť sa prejavuje hlavne v skupine seniorov vo veku 65 a viac rokov.

Vo februári bola najhoršia situácia u mladších seniorov od 65 do 74 rokov. Nárast zomretých sa v tejto vekovej kategórii spomalil, podobne ako u starších seniorov, no oproti päťročnému priemeru zomrelo takmer dvojnásobne viac ľudí. „Celkové počty zomretých v porovnaní s predošlými rokmi sú základnými vstupmi na analýzy o vplyve COVID-19 na spoločnosť, neskôr sa doplnia ešte o štruktúry o príčinách úmrtí,“  spresnila Zuzana Podmanická.

Televízia Nitrička

Forgot Password