Na pešej zóne i na sídlisku… Letné terasy budú zadarmo pre všetkých

Cieľom je podporiť segment, ktorý aktuálne patrí z hľadiska ekonomiky medzi najviac skúšané.

Zdroj foto: archív TV Nitrička

Najprv nútené zatvorenie, teraz hygienické opatrenia pridávajú starosti zariadeniam z odvetvia gastronómie. Poslanci mestského zastupiteľstva preto už začiatkom mája odhlasovali zmiernenie podmienok, ktoré sa týkajú letných terás primárne na pešej zóne a blízkom okolí. Pôvodne mali prevádzkovatelia terás možnosť zorganizovať podujatia, a tak zo strany mesta dosiahnuť odpustenie prenájmu plochy terasy.

Poslanci odsúhlasili, že prevádzkovatelia budú mať túto sezónu plochy vo výpožičke a mesto si za prenájom nebude nič účtovať. Teraz nasledujú aj ostatné časti mesta.

„V tomto roku vzhľadom na situáciu, ktorá nastala odporúčame rozšíriť pôsobnosť tohto uznesenia novým uznesením, a to využívanie pozemkov bezodplatne na zriadenie letnej terasy nielen na pešej zóne, ale na celom území mesta Nitry,“ povedala Margaréta Némová, vedúca majetkového odboru mestského úradu. Zmena pritom platí do 30. novembra a týka sa iba prebiehajúceho roka 2020.

Aj tento návrh sa stretol s pozitívnym ohlasom poslancov.

Podľa viceprimátora mesta Daniela Balka ide o ďalší zo spôsobov ako pomôcť danému segmentu, aj vzhľadom na súčasné pomerne prísne pravidlá, ktoré určujú využiteľnosť vnútorných priestorov gastro zariadení. Viceprimátor vyzdvihol dva dôvody: „Zrovnoprávniť postavenie podnikateľov podnikajúcich v tom istom segmente, bez ohľadu na to, či sú na centrálnej pešej zóne, alebo sú na sídlisku. Druhý dôvod je naozaj aj snaha pomôcť aspoň takýmto opatrením, aby si mohli zvýšiť návštevnosť“.

Týka sa to aj gastro prevádzok, ktoré nemôžu svoje služby ponúkať v interiéri, využiť teraz môžu exteriérovú časť, ktorá je vo vlastníctve mesta. Terasy môžu – nielen na pešej zóne, ale aj na sídliskách – pomáhať vytvoriť priestor pre stretávanie komunít, zvýšiť tak návštevnosť podnikov a potenciálny obrat, resp. nahradiť škody, ktoré podnikom pre pandémiu vznikli.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password