Na peniaze čaká niekoľko tisíc žiadateľov. Budeme OČR poberať aj v lete?

Marcovú OČR dostalo už 295 tisíc žiadateľov, 25 tisíc rodičov na svoje peniaze stále čaká.

Nestíhajú. To je jeden z hlavných dôvodov prečo napriek avizovaným dvom výplatným termínom mnohým žiadateľom peniaze za ošetrovanie dieťaťa stále neprišli. Ukrátení rodičia sa hnevajú, pracovníci sociálnej poisťovne tiež – prosia žiadateľov, aby ich v krušných chvíľach nezahlcovali mailami a telefonátmi. „Za verifikáciu odoslanej žiadosti SP považuje doklad z mailovej správy o odoslaní, ktorým disponuje žiadateľ/odosielateľ,“ pripomína poisťovňa.

Poisťovňa všetkých ubezpečuje, že má k dispozícii dostatok finančných prostriedkov potrebných na výplatu uvedených dávok.

Za omeškaním výplaty nemocenských dávok nie je podľa Sociálnej poisťovne nič iné, len obrovský nápor práce v čase 20-percentného výpadku vlastných zamestnancov. „Zostáva teda vyplatiť zhruba 25 tisíc dávok. Z nich však prevažná väčšina bola do SP doručená nekompletná a pre ich výplatu treba dodatočne došetrovať potrebné údaje,“ vysvetľuje poisťovňa. Problémom je najmä to, že k žiadosti o OČR neboli doručené čestné vyhlásenia. Výnimkou nie sú ani chyby v iných údajoch, predovšetkým v názvoch firiem či v osobných údajoch. Inštitúcia tiež žiada, aby poistenci nedoručovali žiadosti o dávky opakovane. Niektoré žiadosti boli podľa SP doručené až 9-krát, pričom úplne postačuje jedna kompletná žiadosť.

Tie dávky, ktoré neboli doteraz spracované, budú postupne dopočítavané a doručované aj mimo hlavných výplatných termínov.

Na rozhodnutie o dávkach má SP zo zákona 60 dní, no vzhľadom na aktuálnu situáciu poistencov sa snaží vyplatiť ich čo najskôr. Za marec 2020 ide pritom o rekordnú výplatu počtu dávok, keďže v priemere poisťovňa vypláca mesačne asi 190 tisíc nemocenských dávok.

Foto: Pixabay.com

Budú mať rodičia nárok na ošetrovné aj počas letných prázdnin?

Letné prázdniny sú špecifické obdobie, počas ktorého sú školy zatvorené aj bežne. Normálne má rodič nárok na OČR len v prípade, ak je dieťa naozaj choré alebo je škola zatvorená rozhodnutím príslušného orgánu. Na základe zmien v zákone o sociálnom poistení sa tento nárok rodičom v období školského vyučovania rozšíril aj na školy a škôlky zatvorené pre karanténu, ide o tzv. pandemické ošetrovné. Takýto nárok poistencom trvá od vyhlásenia mimoriadnej situácie až do jej skončenia, teda dovtedy, pokým sú školské zariadenia zatvorené z rozhodnutia hlavného hygienika. Má to však háčik:

Brány škôl sú v období od 1. júla do 31. augusta zavreté na základe školského zákona.

Krízová situácia však môže trvať aj počas letných prázdnin, nebude ale naplnená podmienka zatvorenia školského zariadenia na základe rozhodnutia príslušných orgánov. Vyzerá to teda tak, že s vyplácaním OČR v letnom období sa veľmi nepočíta.

Foto: Pixabay.com

Na druhej strane, školský zákon umožňuje ministrovi školstva v prípade, ak sa vyhlási výnimočný stav, rozhodnúť o zmene termínov rozhodujúcich pre organizáciu školského roka. To znamená, že minister môže mimoriadne rozhodnúť o zmene termínu školského vyučovania a školských prázdnin. V prípade, že minister túto možnosť nevyužije, nárok na ošetrovné v čase letných prázdnin nevznikne.

Do kedy bude mimoriadna situácia trvať, je otázne. Podľa plánu by sa školy a škôlky mohli otvoriť vo štvrtej fáze, teda najskôr v júni. Či sa tak stane, nie je vôbec isté, deti sa do škôl nemusia tento školský rok vrátiť vôbec.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password