Slovné hodnotenie, redukovanie učiva, menej času v škole. Toto všetko sa môže stať bežnou realitou

V sobotu 25. apríla sa v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy stretli minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling spolu s podpredsedom Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomírom Petrákom.

Toto stretnutie prinieslo zaujímavé vyhlásenia, ktoré by mohli byť začiatkom trvalej zmeny nášho vzdelávacieho systému. Opatrenia, ktoré priniesla koronakríza by mohli byť dlhodobejšie. Minister spomenul napríklad slovné hodnotenia žiakov či avizované zredukovanie učiva. Svoje návrhy by chcel predstaviť už budúci týždeň: „Momentálne budeme vymedzovať hlavné vzdelávacie oblasti, kde by mali byť v prvom rade jazyk, komunikácia, matematika, človek a spoločnosť a človek a príroda. Na druhej strane to budú doplnkové vzdelávacie aktivity,“ poznamenal Branislav Gröhling.

Postupne v rozhovore dopĺňal informácie o navrhovanom fungovaní základných škôl. Podľa jeho slov by mali prvé štyri ročníky ZŠ počas jedného dňa kombinovať dve hlavné vzdelávacie oblasti. Vyššie ročníky by sa mali zamerať len na jednu oblasť.

V rozhovore sa na pretras dostalo aj tohtoročné zrušenie známkovania, proti ktorému vystúpil Ľubomír Petrák. Žiaci podľa jeho slov stratili čiastočne motiváciu: „Na druhej strane si myslím, že to nie je ani celkom správne. Za správne by som považoval, keby to bolo kombinované hodnotenie, napríklad percentuálneho hodnotenia zvládnutia látky so slovným hodnotením nedostatkov,“ vysvetľoval Petrák.

Minister školstva Gröhling uviedol, že by podľa neho bolo najlepším riešením ustanoviť, pre koniec tohto školského roka, kombinované hodnotenie. Zúčastnení sa vyjadrili aj k téme skráteného vyučovania, obaja sa zhodujú na tom, že digitálne vzdelávanie nemôže nahradiť výučbu nastálo. Osobná interakcia medzi žiakom a učiteľom je nenahraditeľná.

„To sa jednoducho nedá. Fyzický kontakt žiaka a učiteľa potrebujeme. Budem v prvom rade chrániť bezpečnosť každého jedného žiaka, učiteľa, ale aj rodičov,“ uviedol minister Gröhling.

Pre porovnanie, podľa dostupných informácií sa žiaci s najlepšími študijnými výsledkami spomedzi krajín OECD stávajú – opakovane, študenti Fínska. Ich vzdelávací systém je do určitého veku zadarmo (štát hradí stravu, dopravu, ubytovanie, učebnice atď.). Počas prvých 6 rokov vzdelávania sú deti bez hodnotenia – do 12 rokov sa stretnú s maximálne slovným hodnotením, kde sa vyzdvihujú najmä ich úspechy. Po dovŕšení 16 rokov robia len 1 štandardizovaný test, na stredné školy môžu ísť bez prijímacích skúšok a mnoho ďalšieho.

Budova školy vo Fínsku

Naopak Slovensko sa pravidelne zaraďuje na chvost v oblasti vzdelávania – odborníci tvrdia, že naše postupy sú zastaralé, skostnatené a deti prichádzajú o radosť z učenia. Či nastane želaná zmena k lepšiemu, ukáže čas.

Zdroj foto: Pixabay.com

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password