Na nitrianskej Kalvárii pribudlo unikátne súsošie

Súsošie Panny Márie Guadalupskej a sv. Juana Diega, ktoré zdobí Kalváriu, požehnal Ján Kušnír.

Súsošie, ktoré sa nachádza v zátiší v lesíku pred kostolom Panny Márie Nanebovzatej v Nitre na Kalvárii, má byť miestom modlitby, meditácie a stíšenia sa. Obohatí areál pútnického miesta ako jedna z dominánt mesta a centrum duchovného života veriacich z Nitry a blízkeho okolia.

Panna Mária sa zjavila jednoduchému Indiánovi Juanovi Diegovi, ktorý v tom čase patril k prvým kresťanom na území dnešného Mexika.

Prvé zjavenie sa udialo 9. decembra 1531 na vŕšku Tepeyac, kde boli ruiny niekdajšieho pohanského chrámu aztéckej bohyne „Matke bohov“. Panna Mária pozdravila Juana a vyslovila želanie, aby na tomto vrchu postavili chrám jej zasvätený, aby tam mohla pomáhať chudobnému a utláčanému ľudu. Ihneď po zjaveniach na mieste začali stavať kaplnku. Dokončená bola o 13 dní. Sám biskup dňa 26. decembra 1531 umiestnil Juanovu tilmu s obrazom Panny Márie. Zjavenia boli dôležitým míľnikom v evanjelizácii Ameriky. Dovtedy sa misionárom nedarilo kvôli pohanským kultom, ale aj kvôli dobyvateľom, ktorí ničili Aztékov a ich kultúru. Obraz Panny Márie bol pre Indiánov veľmi silný, sú na ňom mnohé symboly, ktorým rozumeli.

Indiáni sa začali dávať hromadne krstiť v rokoch 1532 – 1538, kedy sa uskutočnilo celkové pokresťančenie Mexika. Vtedy to predstavovalo asi 9 miliónov ľudí.

Indiáni prichádzali na Tepeyac, aby tu získali pomoc a útechu. Dnes je toto miesto Tepeyac najnavštevovanejším pútnickým miestom na svete. Obraz zostáva po stáročia rovnaký, a to i napriek tomu, že agáva, z ktorej bola Juanova tilma vyrobená, nevydržala v tých časoch ani 20 rokov. Dodnes sa viackrát podrobil vedeckému skúmaniu, z ktorého vyplýva, že ľudský pôvod tohto diela je nemožný. Ján Pavol II. ako aj terajší Svätý Otec František nazvali Pannu Máriu Guadalupskú „Hviezdou Novej Evanjelizácie.“

„Súsošie Panny Márie Guadalupskej a sv. Juana Diega bolo zhotovené na podnet Jána Kušníra, ktorý pracoval ako misionár v Mexiku. Jeho autorom sú Peter Repka a Marek Repáň,“ informuje Biskupstvo Nitra.

Zdroj: Biskustvo Nitra

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password