Myšlienková mapa vám zmení život

Strácate sa vo svojich myšlienkach? Omrzeli vás lineárne zápisy? Zoznam úloh, cieľov, nápadov, poznámok, ktoré sú zapísané len tak pod sebou, vyvolávajú skôr strach ako odhodlanie. Nezúfajte a radšej začnite používať myšlienkové mapy.

( zdroj: freepik.com )

História myšlienkových máp siaha až do tretieho storočia. Využívali ju osobnosti ako Leonardo da Vinci, Picasso, Newton či Albert Einstein. Za oficiálneho autora techniky Myšlienkovej mapy (Myšlienkových máp) sa považuje britský psychológ a spisovateľ Tony Buzan.

Pomocou myšlienkových máp si vieme veľmi jasne vizualizovať cieľ. Napomáhajú nám pri triedení myšlienok a usporiadaní informácií do logických celkov. Sú perfektnou pomôckou pri zapamätávaní.

Podľa Buzana: ,,Človek využíva menej než 1% svojho mozgu. Dobrou správou je, že myšlienková mapa vám pomôže otvoriť zvyšných 99%.”

Ako na to?
Myšlienková mapa je štruktúra zápisu poznámok, ktorá pripomína rozvetvenú korunu stromov. Do centra mapy si zapíšeme kľúčové slovo alebo cieľ. Od neho sa potom rozvíjajú súvisiace oblasti. Na rozdiel od lineárneho zápisu poznámok sú myšlienkové mapy omnoho efektívnejšie, pretože zodpovedajú fungovaniu ľudského mozgu. Čím viac tvorivosti využijete, tým lepšie. Ak si chcete z myšlienkovej mapy zapamätať čo najviac informácii, jednotlivé položky si tematicky farebne odlíšte.

Myšlienková mapa je nástroj, ktorý vo veľkej miere zvyšuje kreativitu.

Pravá vs. ľavá hemisféra
Ako to teda máme s tými našimi hemisférami? Ľavá hemisféra, dominantnejšia časť mozgu, sa sústreďuje na racionálnu oblasť – logiku, jazyk, fakty, analitické a kritické myslenie. Pravá hemisféra sa sústreďuje na emocionálnu oblasť – kreativitu, intuíciu, neverbálnu komunikáciu, farby, obrazy, dojmy a celkový pocit.
Podľa Buzana sa úspech myšlienkovej mapy skrýva v tom, že pri zapisovaní využívame obe hemisféry naraz.

( zdroj: freepik.com )

,,Keď študenti alebo deti používajú myšlienkové mapy, používajú svoj mozog tak, akým spôsobom bol navrhnutý,” tvrdí Buzan.

Kde ich využiť?
Myšlienkové mapy majú bohaté využitie napríklad pri učení (memórovanie), v biznise (podnikateľské plány), v marketingu (brainstorming, prezentácie, copywriting), pri plánovaní rôznych udalostí (dovolenka, svadba), organizovaní osláv alebo na obyčajné zapisovanie poznámok. Môže ich využívať skutočne každý.

Dúfame, že sme vás témou myšlienkových máp inšpirovali, a sami si jednu vyskúšate na vlastnej koži. Je na vás, či si ju zakreslíte na papier alebo zvolíte digitálnu formu. Možností máte mnoho.

Televízia Nitrička

Forgot Password