Múzeum vám priblíži históriu pravidelným seriálom

S Mojmírovcami a miestnym múzeom je spojené nemalé množstvom historických zaujímavostí. Keďže múzeum je zatvorené, dejiny približuje formou seriálu.

Foto: archív TV Nitrička

Regionálne múzeum v Mojmírovciach sa svojim návštevníkom a záujemcom o dejiny pripomenulo už 16. časťou pravidelného seriálu. Nepatrí teda k výnimkám a napriek zatvoreným dverám pokračuje vo svojej činnosti aspoň čiastočne. „Aj keď je múzeum zatvorené, myslíme na vás, venujeme sa aktívne histórii regiónu aj tým spôsobom, že spracovávame nadobudnuté nové poznatky a pracujeme s listinami a predmetmi, ktoré máme v expozíciách a v depozite,“ informovalo svojich fanúšikov na sociálnej sieti múzeum.

Z regionálneho hľadiska vás možno zaujme opis Mojmíroviec, kedysi obce Urmín, z roku 1927.

„Je to pekná, čistá dedina so 4000 obyvateľmi, z ktorých 850 sa hlási k maďarskej národnosti, ostatní sú Slováci, ale takmer každý hovorí po maďarsky. Vlastne len dospelí, deti už nie,“ (text pre múzeum z maďarčiny preložila Eva Kozárová) takto videl Mojmírovce koncom 30. rokov 20. storočia novinár prechádzajúci cez okolité obce.

Dnes Hlavná ulica v Mojmírovciach (zdroj foto: RMM)

Do Mojmíroviec sa dostal z Ivanky pri Nitre poštovým vozom ťahaným koňom. V článku v novinách PRAGAI-MAGYAR-HÍRLAP opisoval aj náladu v urmínskom kaštieli po smrti grófa Ladislava Huňadyho. V vtedajšom Urmíne ho prekvapili čisté a udržiavané domy, záhrady, farnosť, budova školy, kaštieľ a námestie s kostolom, ktorý dali postaviť patróni obce Huňadyovci. „Sme tu, v tejto obrovskej a zvláštnej prihraničnej oblasti, v ktorej sa zlučujú územia obcí Trnovec nad Váhom, Kýr, Branč a Tvrdošovce, ktoré sú maďarské, a obcí Ivanka pri Nitre, Urmín a Šalgov, ktoré sú slovenské. Ale neexistuje tu žiadny národnostný konflikt,“ dodal novinár vo svojom článku.

Rímskokatolícka škola vo vtedajšom Urmíne (foto: RMM)

Historický seriál sa zaoberá aj veľkou záľubou grófa L. Huňadyho – exotickými poľovačkami, pričom jedna z nich sa mu stala osudnou. Gróf bol v Afrike napadnutý levom a približne o dva dni na následky zranení zomrel.

V marci, ktorý bol venovaný knihám, seriál neobišiel ani Urmínsku farskú knižnicu. Múzeum malo pôvodne pripravenú prehliadku, počas ktorej by ste mohli nahliadnuť do storočných matričných kníh, pozrieť si vzácne pečate, knihy, ilustrácie a rukopisy.

Pohľad do expozície Urmínskej farskej knižnice (zdroj foto: RMM)

Múzeum prostredníctvom seriálu pripomenulo aj dôležité lekárske povolanie. Hrdinom doby bol v urmínskych 30. rokoch 19. storočia doktor Jozef Záhoranský. Bol lekárom grófskej rodiny Huňadyovcov, staral sa o zdravie pacientov na panstve, ošetroval aj vojakov v šalgovskom lazarete. Zomrel v roku 1831 ako 62-ročný. O život ho pripravila cholera – choroba, ktorá vtedy sužovala mnohých v blízkom i ďalekom okolí. Na miestnom mojmírovskom cintoríne sa nachádza aj pamätník venovaný doktorovi Záhoranskému.

Značná časť zaujímavostí, ktoré múzeum pravidelne prináša, je venovaná Huňadyovcom, ktorí sa stali zemepánmi Urmína začiatkom 18. storočia.

Vďaka historickým prameňom múzea ste sa mohli dozvedieť, že to boli údajne práve potomkovia Huňadyovcov, ktorí rakúsku cisárovnú Sissi učili prvé maďarské slová. Sestra Imricha Huňadyho – Karolína bola totiž dôverníčkou a prvou dvornou dámou cisárovnej.

Tak ako, zaujal vás niektorý zo spomínaných príbehov? Ďalšie a podrobnejšie historické zaujímavosti nájdete priamo na facebookovej stránke múzea.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password