Miroslav Čibik, absolvent SPU, získal cenu Študentská osobnosť Slovenska

Získal aj špeciálne ocenenie – cenu BMW Group Slovakia za trvalú udržateľnosť.

Absolvent Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Miroslav Čibik získal za akademický rok 2019/2020 cenu Študentská osobnosť Slovenska, a to konkrétne v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo. Čibik dostal dokonca aj špeciálne ocenenie – cenu BMW Group Slovakia za trvalú udržateľnosť.

Vyhlásenie víťazov v jednotlivých kategóriách, ktorých bolo trinásť, sa uskutočnilo online už koncom minulého roka.

Po zlepšení epidemickej situácie sa konalo slávnostné prezenčné vyhodnotenie, konkrétne 1. júla, v priestoroch Pálfiho paláca v Bratislave.

Odovzdávania sa zúčastnili aj osobnosti spoločenského a vedeckého života. Víťazi kategórií si odniesli so sebou diplom, vecnú cenu, ale aj finančnú odmenu.

„Napriek pandemickej situácii bolo tento rok najviac nominácii v histórii súťaže. Odborná porota, zložená z odborníkov menovaných garantmi projektu, vyberala víťazov z 91 nominácií.  Podujatie sa konalo pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej,“ uvedené je na stránke SPU.

Do tejto celoslovenskej súťaže sa môžu zapojiť študenti prvého, druhého a tretieho vysokoškolského stupňa štúdia, ktorí majú od 18 do 35 rokov. Nominovať ich do súťaže môžu jednotlivé fakulty či vedecké pracoviská. Organizátorom súťaže je nezisková organizácia Junior Chamber International – Slovakia – Obchodná komora mladých. Odbornými garantmi Študentskej osobnosti Slovenska sú Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémia vied.

Foto: SPU v Nitre

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password