Majitelia neevidovaných zbraní majú už len dva dni na podanie žiadosti

Žiadosť sa podáva osobnou návštevou oddelenia dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru v mieste pobytu. Kvôli kontrole správnosti kategorizácie strelnej zbrane je potrebné predmetné zbrane priniesť so sebou.

„Majitelia strelných zbraní, ktorí vlastnia doposiaľ políciou neevidované strelné zbrane, majú už len dva dni na to, aby v lehote do 31. januára 2023 podali žiadosť o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo o zaevidovanie strelnej zbrane na príslušnom oddelení dokladov, úseku zbraní a streliva okresného riaditeľstva Policajného zboru v mieste trvalého/prechodného pobytu,“ vyzýva Polícia Slovenskej republiky.

Do uvedeného termínu občan takisto môže získať „automatickú“ výnimku na zbrane kategórie A, ktorú legálne držal pred 1. februárom 2022.

Povinnosť vyplýva z novelizovaného zákona pre majiteľov strelných zbraní, ktorých držba je podmienená od 1. februára vydaním zbrojného preukazu, zbrojnej licencie a zaevidovaním.

foto: Polícia SR

Televízia Nitrička

Forgot Password