Koľko jazykov ovládaš…

Nitra bola nedávno hosťujúcim mestom 13. ročníka Letnej školy esperanta na Slovensku. Možnosť zlepšiť sa v jazyku, sprievodný program a nové skúsenosti prilákali do mesta desiatky esperantistov.

Esperanto sa v súčasnosti pokladá za najrozšírenejší umelý jazyk. Základy jazyka položil koncom 19. storočia lekár Ludwik Lejzer Zamenhof. Esperanto malo uľahčiť komunikáciu na medzinárodnej úrovni. Jedným z jeho hlavných znakov je preto jednoduchosť. Najtriezvejšie odhady hovoria, že dnes esperanto na komunikáciu využíva približne 100-tisíc používateľov.

Najväčší portál venovaný výučbe jazykov Duolingo, má už viac ako 2 milióny registrovaných esperantistov. Podľa organizátora Letnej školy sa tento jazyk dá zvládnuť za 3 až 6 mesiacov.

„Záleží to od viacerých okolností. Esperanto je najľahší jazyk na svete na naučenie. Je to plnohodnotný jazyk, v ktorom sa dá vyjadriť hocičo. A samozrejme, záleží aj od toho, aké jazyky alebo či sa niekto už nejaké jazyky učil predtým, ako sa esperantu začal venovať,“ povedal Peter Baláž, predseda Slovenskej esperantskej federácie a organizátor podujatia.

Program Letnej školy nezahŕňal iba výučbu jazyka. Esperantisti viacerých vekových kategórií venovali niekoľko dní aj výletom za kultúrou a pamiatkami Slovenska, či prednáškam, tvorivým dieľňam a vlastnému kultúrnemu programu. Účastníci z rôznych krajín počas večerného programu predstavili tiež gastronómiu či umenie krajiny, z ktorej pochádzajú. „Takýmto spôsobom má človek možnosť oboznámiť sa s rôznymi aj kulinárskymi a inými netradičnými záležitosťami cudzích krajín,“ hovorí Peter Baláž.

Podujatia sa tento raz zúčastnilo 160 návštevníkov z 22 krajín.

Svetový kongres esperanta, ktorý sa v Nitre konal v roku 2016 však privítal oveľa väčší počet účastníkov. Nitra vtedy hostila cez 1300 esperantistov. O esperanto majú záujem rôzne vekové skupiny.

Účastníci tohtoročnej Letnej školy mali od 10 do 90 rokov. Najväčší záujem prejavili vysokoškoláci, teda ľudia vo veku od 18 do 30 rokov.

Návštevníkov okrem možnosti zlepšiť sa v jazyku, prilákal aj sprievodný program a príležitosť spoznať nových ľudí. Podujatie ponúklo návštevníkom pestrý program. Vyskúšať si mohli napríklad školu čačy, ľudových piesní alebo kurz programovania.

Podujatia sa zúčastnil aj francúzsky spevák Jean-Marc Leclercq, známy ako JoMo, ktorý si vyslúžil zápis do Guinessovej knihy rekordov za koncert, na ktorom spieval v 25 rôznych jazykoch.

Podobné podujatia ako Letná škola podporujú fungovanie esperanta ako svetového jazyka a tiež esperantskú kultúru, ktorá sa rozvíja aj vďaka Slovensku.

Prispievajú k tomu napríklad preklady zo slovenskej literatúry alebo hudobná tvorba slovenskej skupiny TEAM.

Kapelu a esperanto spája najmä Stano Marček, manažér TEAMU a uznávaný esperantista. Prvý album skupiny vyšiel aj vo verzii esperanto a TEAM aj s týmto repertoárom hrával na mnohých stretnutiach esperantistov v zahraničí. Viac o Letnej škole esperanta v Nitre sa dozviete v našej reportáži.

Pieseň skupiny TEAM Nároční v esperantskej verzii (zdroj: Youtube)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password