Kňazi sa pripravujú na pomoc chorým

Poslaním kňaza je učiť, posväcovať a starať sa o ľudí po duchovnej stránke ako pastier o svoje stádo.

Práve to posledné sa v časoch neistého zdravia a ťažkých skúšok ukazuje pre kresťanov ako veľmi dôležité. Za túto svoju činnosť je každý z kňazov zodpovedný pred Bohom a zároveň oprávnený ľuďom vysluhovať sviatosti a duchovne ich viesť. Kňazi tak v čase koronavírusovej epidémie môžu pomôcť chorým duchovnou službou.

Nápomocní budú najmä vo Fakultnej nemocnici v Nitre, ale aj v domovoch sociálnych služieb.

Majú školenie, potrebné vybavenie aj ochranné pomôcky. Štvorica kňazov je zdravá a môže byť zaradená do krízového plánu. Chýba im však ešte platné povolenie pre vstupy do spomínaných sociálnych a zdravotníckych zariadení. Počas krízových situácií by mali slúžiť v Nitre. „Kňazi sú predurčení do pohotovosti hlavne pre Nitru a nemocnicu, ale až vtedy, ak by prišlo na kritickú fázu,“ spresnil hovorca Nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký.

Zdroj: Pixabay.com

Štyria kňazi poskytnú duchovnú službu chorým, ktorí o ňu prejavia záujem:

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password