Spovedať sa môžete – individuálne

Sviatosť zmierenia je za istých podmienok povolená.