Jaroslav Čukan získal významné ocenenie – Cenu Ondreja Štefanka

Cenu získal ešte minulý rok, avšak oficiálne odovzdávanie sa nekonalo, a to kvôli pandemickým obmedzeniam v cestovaní. Prevzal si ju tento rok.

Cenu Ondreja Štefanka za rok 2020 získal Jaroslav Čukan. Toto významné ocenenie sa pravidelne udeľuje už od roku 2009 a získavajú ho také osobnosti, ktoré svojou činnosťou už dlhšiu dobu a intenzívne prispievajú k rozvoju slovenského zahraničného sveta.

Minulý rok sa oficiálne odovzdávanie nekonalo, a to kvôli pandemickým obmedzeniam v cestovaní. Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, preto vo štvrtok, 8. júla 2021, navštívili hostia z radov zahraničných Slovákov, aby odovzdali dodatočne Čukanovi ocenenie.

Univerzitu v meste pod Zoborom tak navštívili členovia poroty Ceny Ondreja Štefanka, a to konkrétne podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlásznik a známy dolnozemský estetik a teatrológ Michal Babiak, ktorý pôsobí na FF UK v Bratislave. Z úst Babiaka zaznelo aj slávnostné laudácio.

Svoje gratulácie a príhovory predniesli prorektor UKF v Nitre Miroslav Tvrdoň a dekanka FF UKF v Nitre Jarmila Maximová. Prítomný bol aj vedúci Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre Boris Michalík, ale aj kolegyne či kolegovia z pracoviska, kde Čukan pôsobí.

„Cena bola prof. Čukanovi udelená za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete. Jaroslav Čukan sa už takmer 30 rokov venuje výskumu tradičnej aj súčasnej kultúry Slovákov žijúcich v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Chorvátsku,“ uviedla UKF v Nitre.

Jaroslav Čukan je autorom teritoriálnych knižných publikácií ako napríklad Kultúrny potenciál Slovákov v Chorvátsku (2016) a Kultúrny potenciál Slovákov v Rumunsku (2019), ale aj monografií obcí Erdevík (2005), Butín (2008), Pivnica (2010), Vojlovica (2015) a mnohých ďalších diel, na ktorých participovali aj jeho kolegovia z Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre.

Foto: UKF v Nitre

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password