Hasiči upozorňujú: V okolí hrozia požiare!

Okrem zákazov treba dodržiavať aj povinnosti. Tie platia pre vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov.

foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Teploty vonku stúpajú a môže byť ešte teplejšie. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. „V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti,“ pripomína Oto Mišún, riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Nitre.

Zvýšené nebezpečenstvo je vyhlásené pre celé územie okresu Nitra a Šaľa od 31. 7. 2020 od 9.00 hodiny až do odvolania.

Podľa zákona o ochrane pred požiarmi na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme sa fyzickým osobám v uvedenom období zakazuje „fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,“ upozorňuje Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre.

foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Rovnako je zakázané vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov a iných rastlín. Samozrejmosťou je zákaz spaľovania horľavých látok na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme.

Okrem zákazov platia aj povinnosti. Tie sa týkajú vlastníkov, správcov alebo užívateľov lesných pozemkov.

Ich povinnosťou je zabezpečiť v lesoch a ochranných pásmach hliadkovaciu činnosť. Pre osoby, ktoré ju vykonávajú, je potrebné vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a zabezpečiť vhodné spojenie s ohlasovňou požiarov. Takisto je potrebné zabezpečiť potrebné množstvo protipožiarneho náradia, bezproblémový prejazd po existujúcich cestách a ďalšie opatrenia súvisiace s prevenciou a možnosťou rýchleho zásahu.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password