Fyzika všetkými zmyslami – Hmat

Fyzika. Ľuďmi milovaná alebo nenávidená. Predmet, ktorý mnohým žiakom spôsobuje bruchabôl. Vedeli ste o tom, že fyzika môže byť aj zábavná?

Presvedčiť sa o tom môžete na udalosti Fyzika všetkými zmyslami, ktorú organizuje Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s občianskym združením Viac ako učenie.

Ide o voľné pokračovanie fyzikálnej show Fyzika naživo. Tretí ročník show je venovaný hmatu a experimentom súvisiacich s hmatom.

V minulosti bola show prístupná pre širokú verejnosť. Tvorcovia sa rozhodli, že zvýšia jej edukačný charakter a obsahom sa pokúsia zaujať tých najmenších – deti. Zmenili jej koncept a nazvali ju Fyzika všetkými zmyslami.

Deti majú prirodzený záujem objavovať a spoznávať okolitý svet. Chcú zistiť ako funguje svet a prečo tak funguje. Je nutné tento záujem rozvíjať a dostatočne ich zaujať. Ukázať im čaro prírodných vied, aby sa predišlo tomu, že o prírodné vedy stratia záujem v neskoršom veku.

„Fyzika naživo fungovala ako zmes experimentov po dlhých 10 rokov. Príprava podobnej show však bola veľmi technicky náročná. Po desiatich rokoch sme sa rozhodli, že študentom predvedieme niečo tématické. Zmysly ako zrak a sluch sa nám zdali veľmi výhodné. Ďalším zmyslom je hmat, tak sme sa dlho borili s tým, čo by sme mohli spojiť s hmatom a ako ten hmat zapojiť. Nakoniec sa nám to podarilo. Spojili sme sa s biológiou, pozreli sme sa do neurovedy. Aj my sami sme sa o tom veľa naučili.”, informuje Ľubomíra Valovičová, pedagogička z Katedry fyziky UKF.

Udalosť sa uskutočňuje tradične v predvianočnom čase. Počas troch dní navštívi fyzikálnu show približne 1100 detí z celého západného Slovenska.

Televízia Nitrička

Forgot Password