Finančný výpadok pokryje nový úver

Má ísť o rezervu, ktorou mesto pokryje svoje záväzky v prípade prechodného finančného nedostatku.

Mestský úrad v Nitre (zdroj: archív NH)

Opatrenia proti koronavírusu prinášajú ekonomické straty. Tie môžu byť dočasné ale i trvalé. Mestským poslancom v Nitre bol preto predstavený materiál, ktorý má riešiť prefinancovanie prechodného nedostatku zdrojov mesta Nitry a bežných výdavkov.

Malo by ísť o kontokorentný úver vo výške 5 miliónov eur.

Osloviť chcú viaceré banky a v každej si zobrať časť úveru. Podľa Ivana Daniša z odboru ekonomiky a rozpočtu mestského úradu môže ísť predbežne o výpadok v sume 5 až 9 miliónov eur, rozhodujúci bude pritom pohyb financií v máji a júni. Vyplýva to z posunu termínov výberov daní.

Výpadky sa teda očakávajú pre posun platenia, nie pre samotné neplatenie.

Trvalo budú zrejme chýbať napríklad peniaze z parkovného, poplatkov za školy, či z dani za ubytovanie. V oblasti komunálneho odpadu je situácia relatívne dobrá. Riziká sa týkajú odhláseného množstevného zberu podnikov a organizácií, ktoré istý čas pre pandémiu nepracovali.

Vedúci odboru miestnych daní a poplatkov Vladimír Petrík vyjadril obavy, že aj solventnejší podnikatelia budú chcieť využiť možnosť odkladu platenia daní, pretože podľa jeho slov, v čase pandémie nie sú viazaní dodržiavať splátky. Primátor Nitry Marek Hattas kontokorent neberie ako niečo výnimočné. Vraví, že k podobnému kroku pristúpili aj iné krajské mestá.

„Berme to naozaj ako rezervu,“ vyjadril sa primátor.

Mestské zastupiteľstvo sa tentokrát konalo bez prítomnosti verejnosti (zdroj: mesto Nitra)

Viacerým poslancom však chýbali doplňujúce informácie. Napríklad Štefan Štefek sa vyjadril, že ho v tomto prípade iné krajské mestá nezaujímajú. Viac ho zaujímal výsledok hospodárenia mesta za rok 2019 a či sa niečo ušetrilo. Poslankyňa Marta Rácová očakávala informácie o tom, v akej finančnej kondícii je mesto teraz.

Debatovalo sa aj o tom, kde hľadať ďalšie alternatívy šetrenia.

Peter Oremus vidí možnosti v aparáte spravovania mesta. Organizačná štruktúra podľa jeho slov neopodstatnene bujnie. Informácie chýbali aj Milošovi Dovičovičovi. Vyjadril sa, že mesto síce v prípade šetrenia konalo zodpovedne, no tiež by prijal orientačné vyčíslenie, čo sa prijatými opatreniami podarilo.

„Predovšetkým odporúčam výpadok príjmov riešiť znižovaním a úpravou výdavkov schváleného rozpočtu,“ povedala hlavná kontrolórka mesta Darina Keselyová.

Dočasný odklad plánovaných akcií nemusí byť vhodné prechodné riešenie, ceny dodávateľov môžu byť totiž neskôr vyššie.

Viceprimátor Daniel Balko si tiež nevie prestaviť, ako by sa mestské časti vzdávali už plánových akcií. Hoci presný výsledok šetriacich opatrení ešte nevieme, isté je, že sa ušetrilo napríklad na podujatiach, ktoré sa pre pandémiu nekonali. Viceprimátor bol optimistickejší. Dúfa v pomoc od štátu, model kontokorentu považuje za najlepší. Na dohodnuté investície siahať nechcú, i keď je možné, že sa tomu nevyhnú.

„Neviažeme sa minúť ho v celej výške,“ dodal na margo úveru Balko.

Daniš zdôraznil, že nejde o účelový úver. Jeho cieľom je predísť panike v prípade finančného výpadku.„Navrhujeme prijatie kontokorentu, ako úveru na krytie časového nesúladu. Rozdiel v porovnaní s inými úvermi čo sme čerpali, je ten, že nebude ani na príjmovej stránke a nebude ani a výdavkovej stránke. Naozaj sa bude používať iba v čase, keď momentálne bude výpadok,“ vysvetlil Ivan Daniš.

Čerpanie kontokorentného úveru poslanci napokon schválili na 17. mimoriadnom mestskom zastupiteľstve.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password