Pozastavené dotácie

Mimoriadna situácia sa dotkla aj projektov, ktoré žiadali pomoc pri poskytnutí finančných prostriedkov.