Pozastavené dotácie

Mimoriadna situácia sa dotkla aj projektov, ktoré žiadali pomoc pri poskytnutí finančných prostriedkov.

Mesto Nitra informuje, že žiadatelia z týchto oblastí majú do konca mája pozastavený tok peňazí:

  1. kultúra a kreatívny priemysel
  2. kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
  3. podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste
  4. sociálna oblasť a podpora verejného zdravia
  5. strategické športy
  6. ostatné športy
  7. podujatia
Pixabay

Dotácie za rok 2019 využilo množstvo spolkov aj osôb na realizáciu rôznych činností. Napríklad organizovanie koncertov, kultúrnych podujatí či obnovu historických pamiatok – Oponický hrad, Arpássyho vila na Zobore, Hrad Hrušov. Toto všetko a veľa ďalšieho by bez pridelených dotácií nemalo finančné prostriedky na obnovu či priebeh. Situácia je však alarmujúca a väčšinu podujatí by sa za daných podmienok nepodarilo uskutočniť, riziko nákazy by bolo priveľké.

„Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu si Vás dovoľujeme informovať, že mesto Nitra pozastavuje realizáciu všetkých projektov zatiaľ do konca mája 2020, a teda nebude ani poskytovať finančné prostriedky. O ďalšom postupe Vás budeme informovať v závislosti od vývinu situácie,“ odkazuje mesto Nitra žiadateľom o finančnú podporu.

Pixabay

Vedenie mesta ďalej vysvetľuje, že realizácia jednotlivých projektov nie je, vzhľadom na situáciu, možná, preto sa rozhodli učiniť spomínané kroky.

„Poprosíme o ústretovosť a nečerpanie aj pri prostriedkoch, ktoré už boli zaslané. Na základe usmernenia zo strany vlády a následne prijatým rozhodnutím MZ v Nitre Vás budeme informovať,“ píše mesto.

Aký dopad to bude mať na žiadateľov a ich projekty ukáže čas.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password