Farský kostol získal nový mobiliár

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Skýcove v okrese Zlaté Moravce dostal nový mobiliár.

Po dlhšej príprave bol do kostola dovezený a osadený nový obetný stôl, sedes a malý ambón. Veriaci patriaci do tejto farnosti sa dočkali vynovenia zariadenia presbytéria, ktoré dodalo celému interiéru chrámu nový vzhľad, informovalo o tom Biskupstvo Nitra. Projekt i jeho realizáciu schválila diecézna liturgická komisia pri Biskupskom úrade v Nitre.

Obetný stôl bol vyhotovený podľa projektu zosnulého umelca Pavla Stacha. Vytvoril ho umelec Jozef Chovan spôsobom, aby pripomínal pôvodný oltár.

Obnovu mobiliára pod vedením miestneho administrátora farnosti Ladislava Kováča finančne podporila Nadácia Slovakia Christiana sumou 3000 eur. Po vykonaní drobných dokončovacích prác a vymaľovaní bočných stien chrámu bude naplánovaná aj slávnostná konsekrácia obnoveného chrámu.

Empírový farský kostol bol vybudovaný v roku 1809, keď bola v Skýcove zriadená aj samostatná farnosť. Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria. Hlavný a bočný oltár kostola, krstiteľnica i kazateľnica pochádzajú zo začiatku 20. storočia. Kostol bol zrenovovaný v roku 1938. Šindľovú strechu nahradila škridľa, drevené okná boli vymenené za železné, kostol bol vymaľovaný zvnútra. V ďalšom období po druhej svetovej vojne boli vykonané rôzne úpravy kostola, rozšírený bol chórus i sakristia. V roku 1992 bol značne poškodený organ nahradený novým. 

Zdroj foto: Biskupstvo Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password