Dom Matice slovenskej predstavuje gajdošské tradície v regióne

Súčasťou ukážky gajdošskej tradície Nitry a okolia je audiovizuálny program aj výstava krojov a ľudových odevov s fotokútikom.

Tému gajdošskej tradície Nitry a okolia ako jedného z významných centier gajdošskej kultúry na západnom Slovensku spracováva výstava Gajdošská izba, ktorú vo svojich priestoroch sprístupnil Dom Matice slovenskej (MS) v Nitre. Výstava taktiež predstavuje zbierkový fond spojený s gajdošom Jozefom Antalíkom a jeho pokračovateľmi vo Veľkom Záluží, informovala Michaela Pavelová z Domu MS v Nitre.

Súčasťou Gajdošskej izby sú videá predstavujúce gajdy či slávnostný ženský ľudový odev, fotokútik Obleč sa do kroja, audiovizuálne ukážky, ukážky hier naživo, vzdelávacie semináre či tvorivé dielne.

Krojová časť expozície približuje pracovný a svadobný ľudový odev a ľudové odevy z obcí Hájske, Výčapy – Opatovce, Obyce, Lehota a Veľké Zálužie. Ide o originálne pôvodné zachované zbierky. Špecifikom výstavy je aj porovnanie zdanlivo podobných krojov obcí Lehota, Jarok a Veľké Zálužie. 

Organizátori výstavy, Dom MS v Nitre a Miestny odbor MS vo Veľkom Záluží, spoločne prezentujú projekt postavený na výskume, ktorý sa už realizoval v minulosti, a na dlhoročnom zbere zbierkových predmetov gajdošmi a Miestnym odborom MS vo Veľkom Záluží. V rámci nej vytvoria ucelený cyklus vzdelávania pre školy aj pre širokú laickú i odbornú verejnosť. „Ambíciou projektu je vzdelávať v čo najširšom rozsahu v oblasti ľudovej kultúry, čím chce eliminovať súčasné negatívne trendy v oblasti folklóru – nezáujem o dobové špecifiká, nedostatočný výskum pri zhotovení krojových replík a ich súčastí, s tým súvisiaci vznik rôznych krojových pseudoreplík,“ skonštatovala Pavelová. 

Podujatie finančne podporilo mesto Nitra v rámci oblasti Rozvoj udržateľného cestovného ruchu v novej kvalite. V priestoroch Domu MS v Nitre bude sprístupnené do júna budúceho roka. 

foto ilustračná (pixabay.com)

Televízia Nitrička

Forgot Password