Dokončuje sa posledný úsek novej cyklotrasy, ktorá spája Nitru a Vráble

Výstavbu trasy pre cyklistov, ktorá prepája mestá Nitra a Vráble, pomaly dokončujú. Aktuálne sa finalizuje posledná etapa, ktorá prepojí mestské časti vo Vrábľoch.

cyklotrasa

(zdroj: TASR) Celková dĺžka cyklotrasy má 18 kilometrov a spája nitriansku mestskú časť Janíkovce s obcami Golianovo, Čechynce a Malý Cetín, vedie cez Paňu až do Vrábeľ. Momentálne sa dokončuje posledná časť trasy, ktorá má 1, 6 kilometra.

Budovanie cyklistického chodníka bolo rozdelené na štyri etapy. „Prvé tri etapy boli v réžii krajského mesta Nitry a Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Vo IV. etape pokračovalo mesto Vráble. Všetky úseky získali spolu nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške 2,2 milióna eur,“ informoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK).

Zdroj: partnerskadohoda.gov.sk

Posledný úsek cyklotrasy spája vo Vrábľoch mestskú časť Dyčka, odkiaľ vedie po novej lávke s osvetlením popri rieke Žitava až do priemyselného parku, na sídlisko Lúky a do mestskej časti Horný Ohaj.

Súčasťou cyklotrasy je aj odpočívadlo pre cyklistov a uzamykateľný prístrešok pre bicykle.

„Mesto Vráble tak formuje základný okruh tvorený cyklistickými komunikáciami, po ktorom je možný bezpečný a pohodlný presun do práce a k obytným častiam mesta,“ uviedol NSK.

Televízia Nitrička

Forgot Password